BANNER
Banner 02
Banner 03
Banner 04

Có được tính lương chuyên gia tư vấn theo Thông tư 02/2015/TT-BLĐTBXH ngày 12/1/2015

(Cập nhật: 2/23/2017 9:35:53 PM)

Bà Nguyễn Thị Thủy - Ban quản lý dự án các công trình trọng điểm tỉnh Ninh Bình hỏi: Tôi đang chấm 1 gói thầu kiểm toán, vậy tôi có thể sử dụng Thông tư số 02/2015/TT-BLĐTBXH ngày 12/1/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định mức lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở dự toán gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian sử dụng vốn Nhà nước để hiệu chỉnh sai lệch gói thầu không? Nếu như tôi làm như vậy thì đúng hay sai? Nếu sai thì tôi có thể áp dụng được văn bản nào?

TRẢ LỜI: Theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 02/2015/TT-BLĐTBXH ngày 12/01/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì mức lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở lập, thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian đối với gói thầu sử dụng vốn nhà nước hoặc vốn của doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu và lựa chọn gói thầu.

Do nội dung câu hỏi của Bà không có thông tin cụ thể về gói thầu cũng như mục đích của công việc Bà đang làm, vì vậy đề nghị Bà đối chiếu với nội dng trên để thực hiện hoặc liên hệ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan chịu trách nhiệm hướng dẫn Luật Đấu thầu) để được hướng dẫn cụ thể.

(domi)

Tin tức liên quan

 • Video Clip
  • Albert Antoine - Nhân sự trong chuyển đổi số
  • Vietnam CEO Forum 2018  Chuyên đề 1 Đại cơn sóng công nghệ toàn cầu Cơ hội & thách thức
  • Sử Dụng Tiền Lương Tiền Thưởng Có Hiệu Quả - PGS.TS TRẦN KIM DUNG - phần 3
 • Thăm dò ý kiến
  • Bạn biết đến DOMI qua hình thức nào dưới đây:
  • Các trang tìm kiếm trên internet
  • Được người khác giới thiệu
  • Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo
  • Thông tin trên Brochure, namme card
  • Từ nguồn thông tin khác
  • Xem kết quả
KẾT QUẢ THĂM DÒ Ý KIẾN
Các trang tìm kiếm trên internet: 38926
Được người khác giới thiệu: 18923
Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo: 9877
Thông tin trên Brochure, namme card: 4357
Từ nguồn thông tin khác: 7648
 • Liên kết đối tác
  • Phan mem JED
  • Cac chuong trinh dao tao