BANNER
Banner 02
Banner 03
Banner 04

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

BAN NGHIÊN CỨU VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG

 

Thực hiện các chương trình khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng trong các lĩnh vực dịch vụ của cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp: Chương trình khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước theo Quyết định số 1383/QĐ-BNV ngày 28/12/2012; Đánh giá mức độ hài lòng của người dân sử dụng các dịch vụ điện, nước, y tế....

Thực hiện các hoạt động nghiên cứu thị trường theo chuẩn mực quốc tế phù hợp với đặc thù của Việt Nam theo yêu cầu của các tổ chức, doanh nghiệp trên cả nước.

Nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ quản lý hiện đại, các chuẩn mực quản lý quốc tế và các lĩnh vực ảnh hưởng đến năng lực hoạt động của tổ chức, các chính sách quản lý kinh tế xã hội, phát triển nguồn nhân lực.

Triển khai thực hiện và tham gia các đề tài, dự án thuộc các chương trình nâng cao năng lực quản lý thuộc các bộ, ngành theo chương trình tài trợ của các tổ chức quốc tế và ngân sách nhà nước. .

              Phối hợp, tổ chức xuất bản các ấn phẩm trong lĩnh vực khoa học quản lý và phát triển tổ chức


 

CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG

Giới thiệu phần mềm Đánh giá giá trị công việc theo các nguyên tắc cơ bản của công nghệ HAY

Sau một  thời gian nghiên cứu và triển khai thử nghiệm, ngày 28/8/2012 Hội đồng khoa học Viện quản lý và Phát triển Năng lực tổ chức (DOMI) đã tổ chức  nghiệm thu phần mềm Đánh giá giá trị công việc dựa trên các nguyên tắc cơ bản của công nghệ HAY (một công nghệ đánh giá đã và đang được hơn 5000 các tổ chức, tập đoàn trên thế giới áp dụng).

Đây là một nỗ lực lớn của các chuyên gia, các nhà quản lý và các nghiên cứu viên của Viện nhằm mang đến cho khách hàng một ứng dụng kết hợp được các giá trị tiên tiến của khoa học quản lý và những đặc điểm văn hóa của các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam.

Phần mềm Đánh giá giá trị công việc J.E.D (được  viết tắt từ các từ: Job Evaluation DOMI) được thiết kế  trên nền ứng dụng web cho phép truy cập mọi lúc - mọi nơi. Phần mềm sử dụng cho cả 2 phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh.

Kết quả của việc đánh giá không những giúp khách hàng đánh giá được giá trị công việc trong tổ chức mình mà còn là cơ sở dữ liệu quan trọng để thiết kế thang bảng lương theo phương pháp HAY.

Các tổ chức/cá nhân quan tâm đến công nghệ này có thể truy cập theo địa chỉ:

http://jed.domi.org.vn  để tìm hiểu thêm về phần mềm.

Để trực tiếp sử dụng các tính năng của phẩn mềm JED khách hàng có thể gửi yêu cầu cấp username và password về địa chỉ: jed@domi.org.vn (hoặc gửi theo form taị mục Liên hệ trong http://jed.domi.org.vn) username và password của quý khách sẽ được gửi lại ngay.

 • Video Clip
  • Diễn Đđàn CEO đánh giá về Văn hóa Doanh nghiệp
  • Để Tối Ưu Hóa Vai Trò của Nhân Sự
  • Ứng Dụng Nghiên Cứu Thị Trường - Part 1
 • Thăm dò ý kiến
  • Bạn biết đến DOMI qua hình thức nào dưới đây:
  • Các trang tìm kiếm trên internet
  • Được người khác giới thiệu
  • Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo
  • Thông tin trên Brochure, namme card
  • Từ nguồn thông tin khác
  • Xem kết quả
KẾT QUẢ THĂM DÒ Ý KIẾN
Các trang tìm kiếm trên internet: 38924
Được người khác giới thiệu: 18923
Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo: 9877
Thông tin trên Brochure, namme card: 4356
Từ nguồn thông tin khác: 7645
 • Liên kết đối tác
  • Phan mem JED
  • Cac chuong trinh dao tao