BANNER
Banner 02
Banner 03
Banner 04

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 2, NĂM 2017 TẠI HẢI DƯƠNG & CÁC TỈNH LÂN CẬN

(Cập nhật: 7/7/2017 11:54:41 AM)

Viện Quản lý và phát triển năng lực tổ chức thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sỹ năm 2017 tại Hải Dương và các tỉnh lân cận như sau:

 

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ công văn số 395/HCQG – ĐTBD-SĐH ngày 19 tháng 4 năm 2016 của Học viện Hành chính quốc gia về việc phối hợp với Viện Quản lý và phát triển năng lực tổ chức(DOMI) mở lớp Cao học năm 2017;

Viện Quản lý và phát triển năng lực tổ chức thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sỹ năm 2017 tại Hải Dương và các tỉnh lân cận như sau:

1. Chuyên ngành và chỉ tiêu tuyển sinh tại Hải Dương và các tỉnh lân cận

Chuyên ngành Quản lý công(dự kiến):50 chỉ tiêu: Mã số: 60 34 04 03

Chuyên ngành Tài chính ngân hàng(dự kiến):30 chỉ tiêu: Mã số: 60 34 02 01 

Chuyên ngành Luật Hiến pháp và Luật Hành chính(dự kiến):50 chỉ tiêu:

Mã số: 60 34 02 01

2. Hình thức và thời gian đào tạo

2.1. Hình thức đào tạo: Tập trung

2.2. Thời gian đào tạo: Một năm rưỡi

3. Đối tượng và điều kiện dự thi

Đối tượng dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đáp ứng được điều kiện sau:

3.1. Về văn bằng:

a). Đã tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi;

b). Đã tốt nghiệp đại học ngành gần với chuyên ngành dự thi và đã học bổ sung kiến thức đại học ngành của Học viện do Viện DOMI tổ chức;

c) Người tốt nghiệp đại học ngành khác được đăng ký dự thi chuyên ngành Quản lý công, chuyên ngành Tài chính ngân hàng sau khi đã học bổ sung kiến thức đại học ngành của Học viện do Viện DOMI tổ chức;

Văn bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận theo quy định hiện hành.

3.2. Về kinh nghiệm công tác chuyên môn:

a) Người tốt nghiệp đại học thuộc ngành đúng, ngành phù hợp và ngành gần được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp;

b) Người tốt nghiệp đại học ngành khác đăng ký dự thi chuyên ngành Quản lý công phải có tối thiểu 02(hai) năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đăng ký dự thi.

3.3. Lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự, được cơ quan quản lý nhân sự nơi đang làm việc chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận;

3.4. Có đủ sức khỏe để học tập (trừ đối tượng đăng ký dự thi là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học theo quy định tại Điểm e Mục 7.1 của Thông báo này).

3.5. Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của Viện DOMI.

4. Danh mục ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

Danh mục ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần và ngành khác XEM TẠI ĐÂY

5. Các môn thi tuyển sinh

Thi tuyển sinh 3 môn, cụ thể như sau:

5.1. Môn ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ A2 (áp dụng chung đối với 03 chuyên ngành);

5.2 Hai môn thi khác với từng chuyên ngành

a). Chuyên ngành Quản lý công:

- Môn 1: Quản lý học đại cương

- Môn 2: Lý luận hành chính nhà nước

b). Chuyên ngành Tài chính-Ngân hàng

- Môn 1: Kinh tế chính trị

- Môn 2: Tài chính tiền tệ

c). Chuyên ngành Luật Hiến pháp và Luật Hành chính:

- Môn 1: Lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật

- Môn 2: Luật Hiến pháp

5.3. Thí sinh có năng lực ngoại ngữ đúng với yêu cầu môn thi ngoại ngữ của cơ sở đào tạo thuộc một trong các trường hợp sau được miễn thi môn ngoại ngữ:

a). Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;

b). Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng;

c). Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài;

d). Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ đạt trình độ tối thiểu từ bậc 3/6 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam do Giám đốc Học viện quy định theo đề nghị của Hội đồng đào tạo hoặc tương đương(Phụ lục II) trong thời hạn 02 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi, được cấp bởi 1 số cơ sở  được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép hoặc công nhận, gồm có: Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội; Đại học Hà Nội; Đại học Sư phạm Hà Nội; Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế, Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng; Đại học Sư phạm Hồ Chí Minh và Đại học Cần Thơ.

Học viện Hành chính quốc gia và Viện DOMI tổ chức thẩm định về tính xác thực của chứng chỉ ngoại ngữ trước khi công nhận tương đương theo Phụ lục II của Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ hiện hành.

 

6. Đối tượng và chính sách ưu tiên

6.1. Đối tượng ưu tiên:

a). Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành. Trong trường hợp này, thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

b). Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;

c). Con liệt sỹ;

d). Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên ở địa phương được quy định tại Điểm a, Khoản này;

e). Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hóa học.

6.2. Mức ưu tiên:

a). Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên quy định tại mục 7.1 của Thông báo này (bao gồm cả người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên) được cộng vào kết quả thi mời điểm cho môn Ngoại ngữ (thang điểm 100) nếu không thuộc diện được miễn thi ngoại ngữ theo quy định của Thông báo này và cộng một điểm (thang điểm 10) cho môn chủ chốt của chuyên ngành (chuyên ngành Luật Hiến Pháp và Luật hành chính: môn Luật Hiến pháp; chuyên ngành Quản lý công: môn Lý luận hành chính nhà nước; chuyên ngành tài chính ngân hàng: môn Tài chính tiền tệ ).

b). Người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên chỉ được hưởng chế độ ưu tiên cho một đối tượng.

7. Hồ sơ tuyển sinh

7.1. Nộp hồ sơ theo các danh mục sau:

a). Đơn đang ký dự thi tuyển sinh đào tọa trình độ thạc sĩ (theo mẫu);

b). Sơ yếu lí lịch được cơ quan quản lý nhân sự nơi đang làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi cu trú xác nhận (theo mẫu);

c). 02 bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp đại học, bảng điểm và chứng chỉ bổ sung kiến thức do Học viện cấp (mang theo văn bằng, chứng chỉ gốc để đối chiếu khi tiếp sinh);

d). 02 bản sao hợp lệ văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ, bảng điểm nếu thuộc một trong các trường hợp được miễn thi môn ngoại ngữ (mang theo văn bằng, chứng chỉ gốc để đối chiếu khi tiếp sinh);

đ). Giấy chứng nhận có đủ sức khỏe để học tập của bệnh viện đa khoa;

e). 02 bản sao hợp lệ các giấy tờ hợp pháp về đối tượng ưu tiên (nếu có);

g). Xác nhận của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhân sự về kinh nghiệm công tác chuyên môn hoặc bản sao công chứng các quyết định tuyển dụng/bổ nhiệm/hợp đồng lao động để xác nhận về kinh nghiệm công tác chuyên môn đối với người tốt nghiệp đại học ngành khác;

h). 06 ảnh 3x4 có ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh của thí sinh ở mặt sau từng ảnh;

7.2. Thời gian phát hành và nhận hồ sơ:

- Đối với hồ sơ học chuyển đổi: Từ ngày 10/07/2017 đến ngày 25/07/2017 (hồ sơ đăng ký dự thi theo mẫu do Viện phát hành).

- Đối với hồ sơ dự thi Cao học: Từ ngày 25/07/2017 đến ngày 05/08/2017 (hồ sơ đăng ký dự thi theo mẫu do Viện phát hành).

8. Địa điểm phát hành,  nhận hồ sơ học chuyển đổi & hồ sơ dự thi cao học:

a). Tại Hà Nội: Viện Quản lý và Phát triển năng lực tổ chức –Tầng 6,  Số 53 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội. Điện thoại liên hệ: 046.25.43.555 & 046.260.24.24. Hotline: 0966.003.602

b). Tại Hải Dương: Trường THPT Lê Quý Đôn, xã Đoàn Tùng, Thanh Miện, Hải Dương. Hotline: 0972.594.732

9. Thời gian, địa điểm thi tuyển sinh và địa điểm học

9.1. Dự kiến thời gian thi: ngày 4& 5/11/2017

9.2. Địa điểm thi

Tại Hà Nội: Học viện Hành chính Quốc gia, số 77 đường Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa - Hà Nội; Điện thoại liên hệ: (04) 38. 359.351.

9.3. Địa điểm học

Tại trường THPT Lê Quý Đôn, xã Đoàn Tùng, Thanh Miện, Hải Dương

10. Thời gian học của các khóa học

10.1. Khóa học chuyển đổi

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ 10/07/2017 đến 25/07/2017

- Thời gian học từ 29/07/2017 – 22/09/2017

Phí hồ sơ học chuyển đổi: 170.000đ/hồ sơ

10.2. Khóa học ôn thi cao học

- Thời gian học dự kiến: Từ 23/09/2017 – 22/10/2017

10.3. Khóa học Cao học

Thời gian nhập học: Dự kiến đầu tháng 12/2017

11. Lệ phí thi tuyển sinh

11.1. Lệ phí đăng ký dự thi: 60.000 đồng/hồ sơ;

11.2. Lệ phí thi tuyển sinh: 360.000 đồng/thí sinh;

(Thí sinh nộp lệ phí đăng ký dự thi và lệ phí thi tuyển sinh cùng hồ sơ).

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi(số báo danh, phòng thi, lịch thi); kết quả tuyển sinh, danh sách thí sinh trúng tuyển; kế hoạch khai giảng khóa học và các thông tin có liên quan sẽ được cập nhật trên website của Viện Quản lý và phát triển năng lực tổ chức: http://domi.org.vn/

THÍ SINH THAM KHẢO DANH MỤC NGÀNH ĐÚNG, NGÀNH PHÙ HỢP, NGÀNH GẦN, NGÀNH KHÁC VÀ CHƯƠNG TRÌNH BỔ SUNG KIẾN THỨC DỰ THI ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ CỦA HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TẠI ĐÂY

 

Nơi nhận:

- Đại diện TS Hải Dương;

- Thí sinh dự thi

- Lưu VT.

 KT.VIỆN TRƯỞNG

  PHÓ VIỆN TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Vũ Hồng Ngọc

 

 

 

(DOMI)

Tin tức liên quan

 • Video Clip
  • Để Tối Ưu Hóa Vai Trò của Nhân Sự
  • HR Market Trend In Vietnam 2
  • Ứng Dụng Nghiên Cứu Thị Trường - Part 1
 • Thăm dò ý kiến
  • Bạn biết đến DOMI qua hình thức nào dưới đây:
  • Các trang tìm kiếm trên internet
  • Được người khác giới thiệu
  • Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo
  • Thông tin trên Brochure, namme card
  • Từ nguồn thông tin khác
  • Xem kết quả
KẾT QUẢ THĂM DÒ Ý KIẾN
Các trang tìm kiếm trên internet: 38924
Được người khác giới thiệu: 18923
Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo: 9877
Thông tin trên Brochure, namme card: 4356
Từ nguồn thông tin khác: 7647
 • Liên kết đối tác
  • Phan mem JED
  • Cac chuong trinh dao tao