BANNER
Banner 02
Banner 03
Banner 04

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2016 ĐỢT 2

(Cập nhật: 6/13/2016 4:25:19 PM)

Chi tiết vui lòng lên hệ Thạc sĩ Phan Văn Đoàn Hotline: 0987 26 55 25 & 0966 003 602 Email: doanpv@domi.org.vn or tuyensinh@domi.org.vn

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ công văn số 395/HCQG – ĐTBD của Học viện Hành chính quốc gia về việc phối hợp với Viện Quản lý và phát triển năng lực tổ chức(DOMI) mở lớp Cao học năm 2016;

Viện Quản lý và phát triển năng lực tổ chức thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sỹ năm 2016 

1. Chuyên ngành tuyển sinh

        -    Chuyên ngành Quản lý công

Mã số: 60 34 04 03

-   Chuyên ngành Tài chính-Ngân hàng

Mã số: 60 34 02 01

-   Chuyên ngành Luật hiến pháp và Luật Hành chính

Mã số: 60 38 01 02

2. Chỉ tiêu tuyển sinh(dự kiến): 350

3. Hình thức và thời gian đào tạo

3.1. Hình thức đào tạo: Tập trung;

3.2. Thời gian đào tạo: Một năm rưỡi.

4. Đối tượng và điều kiện dự thi

Đối tượng dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ là công dân nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đáp ứng được điều kiện sau:

4.1. Về văn bằng:

a) Đã tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi ;

b) Đã tốt nghiệp đại học ngành gần với chuyên ngành dự thi và đã học bổ sung kiến thức đại học ngành của Học viện do Viện DOMI tổ chức;

c) Người tốt nghiệp đại học ngành khác được đăng ký dự thi chuyên ngành Quản lý công, chuyên ngành Luật Hành chính & Luật Hiến pháp, chuyên ngành Tài chính ngân hàng sau khi đã học bổ sung kiến thức đại học ngành của Học viện do Viện DOMI tổ chức;

Văn bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận theo quy định hiện hành.

4.2. Về kinh nghiệm công tác chuyên môn:

a) Người tốt nghiệp đại học thuộc ngành đúng, ngành phù hợp và ngành gần được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp;

b) Người tốt nghiệp đại học ngành khác đăng ký dự thi chuyên ngành Quản lý công phải có tối thiểu 02(hai) năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đăng ký dự thi.

4.3. Lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỳ luật từ mức cảnh cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự, được cơ quan quản lý nhân sự nơi đang làm việc chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận;

4.4. Có đủ sức khỏe để học tập (trừ đối tượng đăng ký dự thi là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học theo quy định tại Điểm e Mục 7.1 của Thông báo này).

4.5. Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của Viện.

Thời gian, địa điểm thi tuyển sinh và địa điểm học

Thời gian thi: ngày 24& 25/9/2016

Địa điểm thi: Tại Hà Nội: Khoa Sau đại học, Học viện Hành chính Quốc gia, số 77 đường Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa - Hà Nội; Điện thoại liên hệ: (04) 38. 359.351. Hotline: 0987265525

Địa điểm học: Tại Hà Nội và các chi nhánh của Viện ở các tỉnh. Viện Quản lý và phát triển năng lực tổ chức sẽ tổ chức lớp học tại các địa phương khi lớp học có từ 50 học viên trở lên

Chi tiết vui lòng liên hệ:

Thạc sĩ  Phan Văn Đoàn

Hotline: 0987 26 55 25 & 0966 003 602

Email: doanpv@domi.org.vn or  tuyensinh@domi.org.vn

Hoặc truy cập: http://domi.org.vn/tin-tuc-su-kien/tin-dao-tao/thong-bao-tuyen-sinh-dao-tao-trinh-do-thac-si-nam-2016-dot-2.2978.html

(DOMI)

Tin tức liên quan

 • Video Clip
  • Xây dựng văn hóa doanh nghiệp (phần 3)
  • Sử Dụng Tiền Lương Tiền Thưởng Có Hiệu Quả - PGS.TS TRẦN KIM DUNG - phần 3
  • Phỏng vấn đánh giá thực hiện công việc và kế hoạch phát triển cá nhân
 • Thăm dò ý kiến
  • Bạn biết đến DOMI qua hình thức nào dưới đây:
  • Các trang tìm kiếm trên internet
  • Được người khác giới thiệu
  • Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo
  • Thông tin trên Brochure, namme card
  • Từ nguồn thông tin khác
  • Xem kết quả
KẾT QUẢ THĂM DÒ Ý KIẾN
Các trang tìm kiếm trên internet: 38922
Được người khác giới thiệu: 18922
Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo: 9877
Thông tin trên Brochure, namme card: 4356
Từ nguồn thông tin khác: 7645
 • Liên kết đối tác
  • Phan mem JED
  • Cac chuong trinh dao tao