BANNER
Banner 02
Banner 03
Banner 04

Công văn số 5320/LĐTBXH - LĐTL ngày 25/12/2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đôn đốc triển khai thực hiện các quy định về lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội

(Cập nhật: 1/10/2016 4:49:36 PM)

Theo tinh thần của công văn chậm nhất trong quý I/2016 các doanh nghiệp phải hoàn thành việc xây dựng thang lương, bảng lương chế độ phụ cấp lương và xếp chuyển lương.

Công văn số 5320/LĐTBXH - LĐTL ngày 25/12/2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đôn đốc triển khai thực hiện các quy định về lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội


Theo tinh thần của công văn chậm nhất trong quý I/2016  các doanh nghiệp phải hoàn thành việc xây dựng thang lương, bảng lương chế độ phụ cấp lương và xếp chuyển lương.

(DOMI)

Tin tức liên quan

 • Video Clip
  • HR Market Trend In Vietnam 2
  • Để Tối Ưu Hóa Vai Trò của Nhân Sự
  • DOMI giới thiệu về sự phát triển của các tổ chức khoa học - công nghệ ngoài công lập ( Đơn vị 81)
 • Thăm dò ý kiến
  • Bạn biết đến DOMI qua hình thức nào dưới đây:
  • Các trang tìm kiếm trên internet
  • Được người khác giới thiệu
  • Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo
  • Thông tin trên Brochure, namme card
  • Từ nguồn thông tin khác
  • Xem kết quả
KẾT QUẢ THĂM DÒ Ý KIẾN
Các trang tìm kiếm trên internet: 38928
Được người khác giới thiệu: 18925
Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo: 9877
Thông tin trên Brochure, namme card: 4357
Từ nguồn thông tin khác: 7654
 • Liên kết đối tác
  • Phan mem JED
  • Cac chuong trinh dao tao