BANNER
Banner 02
Banner 03
Banner 04
 • Ngại nghiên cứu về quản lý đô thị

  Ngại nghiên cứu về quản lý đô thị

  (Cập nhật: 14/10/2012)

  Vấn đề ùn tắc giao thông, quy hoạch manh mún, quy hoạch “treo”, quy hoạch “duy ý chí” theo ranh giới hành chính quận, huyện... luôn được người dân TP.HCM đề cập với nhiều...

 • Giới thiệu phần mềm Đánh giá giá trị công việc theo các nguyên tắc cơ bản của công nghệ HAY

  Giới thiệu phần mềm Đánh giá giá trị công việc theo các nguyên tắc cơ bản của công nghệ HA...

  (Cập nhật: 1/10/2012)

  Phần mềm Đánh giá giá trị công việc J.E.D (được viết tắt từ các từ: Job Evaluation DOMI) được thiết kế trên nền ứng dụng web cho phép truy cập mọi lúc - mọi nơi. Phần...

 • Khoa học của ta đang ở đâu?

  Khoa học của ta đang ở đâu?

  (Cập nhật: 18/8/2012)

  Chừng nào khoa học chưa trở thành một bộ phận thiết yếu không thể thiếu trong cơ cấu kinh tế – xã hội của đất nước, thì chừng ấy nó chưa có cơ sở để tồn tại chứ nói chi...

 • Thứ bậc Việt Nam trên bảng xếp hạng trí tuệ toàn cầu: Báo động đỏ

  Thứ bậc Việt Nam trên bảng xếp hạng trí tuệ toàn cầu: Báo động đỏ

  (Cập nhật: 14/8/2012)

  Những con số khách quan do Tổ chức sở hữu trí tuệ toàn cầu (World Intellectual Property Organization - WIPO thuộc LHQ) công bố tưởng như vô hồn đã nói lên rằng trí tuệ...

 • Năng lực nghiên cứu khoa học Việt Nam ra sao (I)

  Năng lực nghiên cứu khoa học Việt Nam ra sao (I)

  (Cập nhật: 26/6/2012)

  Tốc độ tăng trưởng về ấn phẩm khoa học của Việt Nam và Thái Lan tương đương nhau (15%/năm), nhưng với tỉ lệ này, đến năm 2020 số ấn phẩm của Việt Nam chỉ bằng số ấn phẩm...

 • Mục đích hay công cụ kiếm sống

  Mục đích hay công cụ kiếm sống

  (Cập nhật: 18/6/2012)

  Mấy ngày nay dư luận xôn xao về chuyện các dự án nghiên cứu biến đổi khí hậu bị Đan Mạch ngưng cấp vốn vì bị nghi là sử dụng một phần lớn kinh phí sai mục đích (chiếm...

 • MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DỰ BÁO NGUỒN NHÂN LỰC Ở VIỆT NAM

  MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DỰ BÁO NGUỒN NHÂN LỰC Ở VIỆT NAM

  (Cập nhật: 2/5/2012)

  Dự báo nguồn nhân lực có nhiều nội dung có thể chia thành dự báo số lượng và chất lượng, dự báo cung – cầu nguồn nhân lực.

 • Khoa học quản lý - khoa học của hành động

  Khoa học quản lý - khoa học của hành động

  (Cập nhật: 26/4/2012)

  uản lý, một phạm trù rất rộng, dù theo nghĩa thông thường hay theo nghĩa chuyên môn. Nhớ thời kháng chiến, các đơn vị đều có một cán bộ quản lý, nếu quy mô lớn thì một...

 • Các học thuyết lãnh đạo, quản trị

  Các học thuyết lãnh đạo, quản trị

  (Cập nhật: 4/4/2012)

  Các học thuyết về lãnh đạo, quản trị là cơ sở, là nền tảng dẫn đường cho hoạt động sản xuất kinh doanh một cách khoa học, có hệ thống. Từ những năm 1800 khi nền công...

 • Nghệ thuật và Khoa học quản trị

  Nghệ thuật và Khoa học quản trị

  (Cập nhật: 4/4/2012)

  Một trong những câu hỏi lâu dài trong lĩnh vực quản lý là cho dù đó là một nghệ thuật hay khoa học. Từ điển Webster's College định nghĩa một nghệ thuật là "kỹ năng trong...

 • Video Clip
  • Để Tối Ưu Hóa Vai Trò của Nhân Sự
  • Sử Dụng Tiền Lương Tiền Thưởng Có Hiệu Quả - PGS.TS TRẦN KIM DUNG - phần 3
  • Quản trị doanh nghiệp ĐH Harvard Tập 1 Phần 1
 • Thăm dò ý kiến
  • Bạn biết đến DOMI qua hình thức nào dưới đây:
  • Các trang tìm kiếm trên internet
  • Được người khác giới thiệu
  • Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo
  • Thông tin trên Brochure, namme card
  • Từ nguồn thông tin khác
  • Xem kết quả
KẾT QUẢ THĂM DÒ Ý KIẾN
Các trang tìm kiếm trên internet: 38925
Được người khác giới thiệu: 18923
Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo: 9877
Thông tin trên Brochure, namme card: 4356
Từ nguồn thông tin khác: 7647
 • Liên kết đối tác
  • Phan mem JED
  • Cac chuong trinh dao tao