BANNER
Banner 02
Banner 03
Banner 04
 • Mục đích hay công cụ kiếm sống

  Mục đích hay công cụ kiếm sống

  (Cập nhật: 18/6/2012)

  Mấy ngày nay dư luận xôn xao về chuyện các dự án nghiên cứu biến đổi khí hậu bị Đan Mạch ngưng cấp vốn vì bị nghi là sử dụng một phần lớn kinh phí sai mục đích (chiếm...

 • MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DỰ BÁO NGUỒN NHÂN LỰC Ở VIỆT NAM

  MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DỰ BÁO NGUỒN NHÂN LỰC Ở VIỆT NAM

  (Cập nhật: 2/5/2012)

  Dự báo nguồn nhân lực có nhiều nội dung có thể chia thành dự báo số lượng và chất lượng, dự báo cung – cầu nguồn nhân lực.

 • Khoa học quản lý - khoa học của hành động

  Khoa học quản lý - khoa học của hành động

  (Cập nhật: 26/4/2012)

  uản lý, một phạm trù rất rộng, dù theo nghĩa thông thường hay theo nghĩa chuyên môn. Nhớ thời kháng chiến, các đơn vị đều có một cán bộ quản lý, nếu quy mô lớn thì một...

 • Phong cách quản lý trong hệ thống quản lý

  Phong cách quản lý trong hệ thống quản lý

  (Cập nhật: 31/3/2012)

  Sử dụng phong cách nào trong quá trình thực hiện công việc luôn là băn khoăn của các nhà quản lý. Phong cách quản lý là gì? Gồm những phong cách cơ bản nào? Làm thế nào...

 • Lược sử khoa học quản lý

  Lược sử khoa học quản lý

  (Cập nhật: 3/4/2012)

  Để có thêm thông tin làm nền tảng, DOMI giới thiệu đến các bạn lược sử về lịch sử Khoa học quản lý giúp các bạn tiện theo dõi, nghiên cứu và đóng góp.

 • Các học thuyết lãnh đạo, quản trị

  Các học thuyết lãnh đạo, quản trị

  (Cập nhật: 4/4/2012)

  Các học thuyết về lãnh đạo, quản trị là cơ sở, là nền tảng dẫn đường cho hoạt động sản xuất kinh doanh một cách khoa học, có hệ thống. Từ những năm 1800 khi nền công...

 • Quản lý là sự thống nhất hoàn hảo giữa lí luận và thực tiễn

  Quản lý là sự thống nhất hoàn hảo giữa lí luận và thực tiễn

  (Cập nhật: 31/3/2012)

  Quản lý được định nghĩa là một công việc mà một người lãnh đạo học suốt đời không thấy chán và cũng là sự khởi đầu của những gì họ nghiên cứu. Quản lý được giải thích...

 • Nghệ thuật và Khoa học quản trị

  Nghệ thuật và Khoa học quản trị

  (Cập nhật: 4/4/2012)

  Một trong những câu hỏi lâu dài trong lĩnh vực quản lý là cho dù đó là một nghệ thuật hay khoa học. Từ điển Webster's College định nghĩa một nghệ thuật là "kỹ năng trong...

 • Tổng quan về lý thuyết quản lý - Thuyết quản lý khoa học của F.W.Taylor

  Tổng quan về lý thuyết quản lý - Thuyết quản lý khoa học của F.W.Taylor

  (Cập nhật: 3/4/2012)

  Các tư tưởng và trường phái quản lý Hoạt động quản lý đã có từ xa xưa khi con người biết lao động theo từng nhóm đòi hỏi có sự tổ chức, điều khiển và phối hợp hành động....

 • Quản lý vừa là nghệ thuật vừa là khoa học

  Quản lý vừa là nghệ thuật vừa là khoa học

  (Cập nhật: 13/3/2012)

  Quản lý là gì? Người làm quản lý làm gì? Tôi quản lý như thế nào? Đó là những câu hỏi thường gặp nhất với hầu hết ai đang ở vị trí quản lý và câu hỏi đó luôn thường trực...

 • Video Clip
  • Đánh giá hiệu quả công việc
  • Sử dụng lương, thưởng hiệu quả
  • Diễn Đđàn CEO đánh giá về Văn hóa Doanh nghiệp
 • Thăm dò ý kiến
  • Bạn biết đến DOMI qua hình thức nào dưới đây:
  • Các trang tìm kiếm trên internet
  • Được người khác giới thiệu
  • Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo
  • Thông tin trên Brochure, namme card
  • Từ nguồn thông tin khác
  • Xem kết quả
KẾT QUẢ THĂM DÒ Ý KIẾN
Các trang tìm kiếm trên internet: 38921
Được người khác giới thiệu: 18922
Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo: 9877
Thông tin trên Brochure, namme card: 4356
Từ nguồn thông tin khác: 7644
 • Liên kết đối tác
  • Phan mem JED
  • Cac chuong trinh dao tao