BANNER
Banner 02
Banner 03
Banner 04
 • Quản trị theo sự thuận tiện

  Quản trị theo sự thuận tiện

  (Cập nhật: 26/11/2012)

  Quản trị dùng ở đây có nghĩa là thể thức điều hành công việc trong nội bộ một cơ sở kinh doanh lớn, có vài chục người trở lên, và thường nằm dưới hình thức công ty. Từ...

 • Sự khác biệt giữa lãnh đạo và quản lý

  Sự khác biệt giữa lãnh đạo và quản lý

  (Cập nhật: 21/11/2012)

  Sự khác biệt giữa lãnh đạo và quản lý là gì? Đây là câu hỏi có tần suất nhắc lại cao nhất và cũng có từng ấy cách trả lời khác nhau. Sự khác biệt lớn nhất giữa người...

 • Mô hình 5 nguồn lực của Michael Porter

  Mô hình 5 nguồn lực của Michael Porter

  (Cập nhật: 26/11/2012)

  Đầu những năm 1990, với vai trò là một nhân sự cấp cao tại trường đại học, tôi có tham gia một khóa học bắt buộc về Chiến lược doanh nghiệp. Tôi rất nhớ khóa học này,...

 • Học thuyết quản trị mới

  Học thuyết quản trị mới

  (Cập nhật: 22/11/2012)

  Quản trị như thế nào để có tính thích ứng cao với thay đổi môi trường xã hội, kinh tế, tài chính, văn hóa... và sự thích ứng là vì con người chứ không phải chế ngự con...

 • Nghiên cứu khoa học: Không chạy theo số lượng!

  Nghiên cứu khoa học: Không chạy theo số lượng!

  (Cập nhật: 21/10/2012)

  Tại “Hội nghị Triển khai đánh giá xét chọn đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên năm 2012” do Quỹ phát triển KH&CN Quốc gia tổ chức tại Hà Nội mới đây, Thứ...

 • Quản lý nghiên cứu khoa học: Chưa minh bạch?

  Quản lý nghiên cứu khoa học: Chưa minh bạch?

  (Cập nhật: 16/10/2012)

  Một chính sách quản lý tạo ra môi trường minh bạch trong nghiên cứu sẽ là tiền đề tạo động lực cho đổi mới. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã lựa chọn quản lý là khâu then chốt...

 • Ngại nghiên cứu về quản lý đô thị

  Ngại nghiên cứu về quản lý đô thị

  (Cập nhật: 14/10/2012)

  Vấn đề ùn tắc giao thông, quy hoạch manh mún, quy hoạch “treo”, quy hoạch “duy ý chí” theo ranh giới hành chính quận, huyện... luôn được người dân TP.HCM đề cập với nhiều...

 • Giới thiệu phần mềm Đánh giá giá trị công việc theo các nguyên tắc cơ bản của công nghệ HAY

  Giới thiệu phần mềm Đánh giá giá trị công việc theo các nguyên tắc cơ bản của công nghệ HA...

  (Cập nhật: 1/10/2012)

  Phần mềm Đánh giá giá trị công việc J.E.D (được viết tắt từ các từ: Job Evaluation DOMI) được thiết kế trên nền ứng dụng web cho phép truy cập mọi lúc - mọi nơi. Phần...

 • Thứ bậc Việt Nam trên bảng xếp hạng trí tuệ toàn cầu: Báo động đỏ

  Thứ bậc Việt Nam trên bảng xếp hạng trí tuệ toàn cầu: Báo động đỏ

  (Cập nhật: 14/8/2012)

  Những con số khách quan do Tổ chức sở hữu trí tuệ toàn cầu (World Intellectual Property Organization - WIPO thuộc LHQ) công bố tưởng như vô hồn đã nói lên rằng trí tuệ...

 • Khoa học của ta đang ở đâu?

  Khoa học của ta đang ở đâu?

  (Cập nhật: 18/8/2012)

  Chừng nào khoa học chưa trở thành một bộ phận thiết yếu không thể thiếu trong cơ cấu kinh tế – xã hội của đất nước, thì chừng ấy nó chưa có cơ sở để tồn tại chứ nói chi...

 • Video Clip
  • Xây dựng văn hóa doanh nghiệp (phần 3)
  • Quản trị doanh nghiệp ĐH Harvard Tập 1 Phần 1
  • Diễn Đđàn CEO đánh giá về Văn hóa Doanh nghiệp
 • Thăm dò ý kiến
  • Bạn biết đến DOMI qua hình thức nào dưới đây:
  • Các trang tìm kiếm trên internet
  • Được người khác giới thiệu
  • Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo
  • Thông tin trên Brochure, namme card
  • Từ nguồn thông tin khác
  • Xem kết quả
KẾT QUẢ THĂM DÒ Ý KIẾN
Các trang tìm kiếm trên internet: 38921
Được người khác giới thiệu: 18922
Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo: 9877
Thông tin trên Brochure, namme card: 4356
Từ nguồn thông tin khác: 7644
 • Liên kết đối tác
  • Phan mem JED
  • Cac chuong trinh dao tao