BANNER
Banner 02
Banner 03
Banner 04

Giới thiệu chương trình tư vấn: Tái cấu trúc dựa trên 7 tiêu chí của giải thưởng chất lượng Quốc gia

(Cập nhật: 8/23/2014 11:25:19 AM)

Bắt đầu từ việc xây dựng hồ sơ tham dự giải thưởng chất lượng quốc gia cho công ty Cổ phần Cơ điện Toàn Cầu (www.tomeco.vn). Quá trình sát cánh cùng doanh nghiệp xem xét và thực hiện các giải pháp can thiệp hợp lý của các chuyên gia thuộc Viện Quản lý và Phát triển Năng lực Tổ chức (DOMI), năm 2009 TOMECO đã được vinh dự đón nhận giải thưởng này. Đây là giải thưởng đã được Hội đồng chất lượng của Bộ Khoa học và Công nghệ ,Tổng cục Đo lường Chất lượng đánh giá và đề xuất.


Xuất phát từ những vấn đề thực tiễn của Doanh nghiệp trong tái cấu trúc cùng với kinh nghiệm triển khai các hoạt động tư ván trong nhiều năm qua, Ban nghiên cứu ứng dụng đã phối hợp cùng Ban tư vấn xây dựng phương pháp Tái cấu trúc doanh nghiệp dựa trên 7 tiêu chí của giải thưởng chất lượng Quốc gia (Giải thưởng Chất lượng Quốc gia được thực hiện theo Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá và Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ. Giải thưởng Chất lượng Quốc gia được xây dựng và triển khai trên cơ sở Giải thưởng Chất lượng Việt Nam do Bộ Khoa học và Công nghệ (trước là Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường) thành lập từ năm 1995 và thuộc hệ thống Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương (GPEA) của Tổ chức Chất lượng Châu Á - Thái Bình Dương).

Thực tế đã cho thấy, không chỉ còn là việc chuẩn bị hồ sơ để tham dự giải thưởng mà hơn thế nữa khi doanh nghiệp “chuyển động” hướng đến việc hoàn thiện các yêu cầu của 7 tiêu chí đã kết quả là một cuộc tái cấu trúc khá thành công. Điều này hoàn toàn phù hợp với logich khoa học: Xác định mục tiêu trước khi đưa các giải pháp can thiệp. Nó mang tính hệ thống và toàn diện giúp doanh nghiệp xây dựng và phát triển tốt nhất năng lực cốt lõi của mình. Nó cũng khắc phục được nhược điểm của nhiều doanh nghiệp hiện nay khi tiến hành những thay đổi trong tổ chức của mình theo kiểu “ngứa đâu gãi đấy”.

Có những cách tiếp cận khác về các bước trong tái cấu trúc như sau:

Bước 1: Dự báo xu hướng thay đổi môi trường kinh doanh để nhận định xu hướng thay đổi trên các khía cạnh nhu cầu sản phẩm, công nghệ sản xuất và phương thức phân phối mới.

Bước 2 : Mô tả cấu trúc hiện hữu của doanh nghiệp trên các khía cạnh: sản phẩm, thị trường mục tiêu, công nghệ, hệ thống quản lý (cơ cấu tổ chức, quy trình, quy chế hoạt động, chất lượng nhân lực), các dự án đang triển khai.

Bước 3: Phân tích cấu trúc hiện hữu của DN có phù hợp để tận dụng cơ hội và tránh né thách thức từ bối cảnh mới của môi trưởng kinh doanh hay không, để từ đó chỉ ra các khía cạnh cần thực hiện tái cơ cấu.

Bước 4: Từ những khám phá được những khía cạnh cần thực hiện tái cơ cấu, xác định mục tiêu tái cơ cấu trên các nội dung bao gồm: định hướng khách hàng mục tiêu, định hướng thay đổi sản phẩm, và định hướng thay đổi công nghệ.

Bước 5: Xác định giải pháp, chương trình, dự án để thực hiện thành công các mục tiêu tái cơ cấu trên các khía cạnh: Hệ thống quản lý (cơ cấu tổ chức, quy chế, quy trình), Đầu tư công nghệ; cải tiến phương thức phân phối, và loại bỏ các lĩnh vực kinh doanh không phù hợp (thoái vốn).

Bước 6: Để đảm bảo các giải pháp tái cơ cấu được thực hiện thành công, DN cần có chiến lược huy động nguồn lực để thực hiện tái cơ cấu như nguồn vốn, huy động nhân lực phù hợp cho mục tiêu tái cơ cấu, thiết lập mạng lưới quan hệ với các đối tác phù hợp.(TS Huỳnh Thanh Điền – Doanhnhansaigon)

Chúng tôi đã nghiên cứu và nhận định rằng, thực hiện tái cấu trúc theo 7 tiêu chí của giải thưởng chất lượng quốc gia có những yêu cầu rất cụ thể, nó giúp doanh nghiệp nhìn thấy rõ từng bước triển khai và có thể tự đo lường được mức độ mà mình đã đạt được, rất phù hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ có nhu cầu tái cấu trúc. Chúng tôi cũng nhận thấy dường như thực hiện tái cấu trúc thông qua việc xây dựng hồ sơ tham dự giải thưởng chất lượng quốc gia tạo được nhiều đồng thuận từ phía người lao động hơn một tuyên bố của lãnh đạo về tái cấu trúc do yếu tố tâm lý ngại thay đổi và lo sợ ảnh hưởng đến lợi ích cá nhân.

7 Tiêu chí của giải thưởng chất lượng quốc gia:

Tiêu chí 1: Vai trò của lãnh đạo tổ chức

Tiêu chí 2:  Chiến lược hoạt động

Tiêu chí 3: Chính sách định hướng vào khách hàng và thị trường

Tiêu chí 4: Đo lường, phân tích và quản lý tri thức

Tiêu chí 5: Quản lý, phát triển nguồn nhân lực

Tiêu chí 6:  Quản lý quá trình hoạt động

Tiêu chí 7: Kết quả hoạt động

Vui lòng xem chi tiết các tiêu chí tại: http://www.giaithuong.org.vn/CriterionPrizes.aspx?CriterionPrizeID=9

Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu chương trình tư vấn: Tái cấu trúc dựa trên 7 tiêu chí của giải thưởng Quốc gia được thực hiện bởi các chuyên gia của Viện Quản lý và Phát triển Năng lực Tổ chức (DOMI).

Vui lòng liên hệ: Ban tư vấn -Viện Quản lý và Phát triển Năng lực Tổ chức

Add: 89 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội.
Tel: 04.62857545           Fax: 04.62913702         
Mobile: 0912114555
Email:
info@domi.org.vn; domi.org.vn@gmail.com
website: www.domi.org.vn; http://jed.domi.org.vn

 

 

(DOMI)

Tin tức liên quan

 • Video Clip
  • Diễn Đđàn CEO đánh giá về Văn hóa Doanh nghiệp
  • Ứng Dụng Nghiên Cứu Thị Trường - Part 1
  • Sử Dụng Tiền Lương Tiền Thưởng Có Hiệu Quả - PGS.TS TRẦN KIM DUNG - phần 3
 • Thăm dò ý kiến
  • Bạn biết đến DOMI qua hình thức nào dưới đây:
  • Các trang tìm kiếm trên internet
  • Được người khác giới thiệu
  • Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo
  • Thông tin trên Brochure, namme card
  • Từ nguồn thông tin khác
  • Xem kết quả
KẾT QUẢ THĂM DÒ Ý KIẾN
Các trang tìm kiếm trên internet: 38925
Được người khác giới thiệu: 18923
Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo: 9877
Thông tin trên Brochure, namme card: 4356
Từ nguồn thông tin khác: 7647
 • Liên kết đối tác
  • Phan mem JED
  • Cac chuong trinh dao tao