BANNER
Banner 02
Banner 03
Banner 04

Khởi động dự án tư vấn xây dựng thang lương, bảng lương và Quy chế trả lương tại công ty TNHH Hồ Tây MTV thuộc VP Trung ương Đảng

(Cập nhật: 11/2/2015 10:23:05 PM)

Ngày 12 tháng 10 năm 2015 vừa qua, tại Công ty TNHH Hồ Tây một thành viên thuộc Văn phòng Trung ương Đảng, Viện Quản lý và Phát triển Năng lực Tổ chức đã khởi động dự án tư vấn “ Xây dựng hệ thống thang bang lương theo Nghị định 49/NĐ-CP và Thông tư 17/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 04 năm 2015 của Bộ LĐ-TB&XH.

Tham dự buổi khởi động về phía Công ty có Tổng giám đốc Công ty và các cán bộ quản lý các phòng ban, đại diện các đơn vị trực thuộc, Chủ tịch Công đoàn...

 Trong bài phát biểu khai mạc Tổng giám đốc Công ty nêu rõ:Thông tư 17/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 04 năm 2015 của Bộ LĐ-TB&XH hướng dẫn xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và chuyển xếp lương đối với người lao động trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, trong đó quy định nguyên tắc: “Thang lương, bảng lương áp dụng đối với người lao động được xây dựng trên cơ sở đánh giá độ phức tạp công việc của lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh, lao động chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ và lao động quản lý; Việc chuyển xếp lương từ thang lương, bảng lương do Nhà nước quy định sang thang lương, bảng lương do công ty xây dựng phải căn cứ vào chức danh, công việc người lao động đảm nhận

Các văn bản quy định nêu trên đã dần từng bước hướng các doanh nghiệp Nhà nước chủ động trong việc xây dựng chế độ tiền lương theo cơ chế thị trường, tránh việc phân phối bình quân, cào bằng, làm tăng hiệu quả làm việc và giảm hiện tượng chảy máu chất xám.

 Tuy nhiên, đây cũng là những khó khăn mà các doanh nghiệp gặp phải khi tiếp cận và triển khai việc phân tích “ Mức độ phức tạp của công việc” do đó các đơn vị trong công ty cần phối chặt chẽ với đơn vị tư vấn là Viện Quản lý và Phát triển Năng lực tổ chức để triển khai và hoàn thành tốt khối lượng, chất lượng công việc và tiến độ đã đề ra.

 Trong bài trình bày của mình, đại điện nhóm chuyên gia tư vấn Viện Quản lý và Phát triển Năng lực Tổ chức đã chỉ rõ những điểm mới nổi bật của Thông tư 17 cũng như những vướng mắc mà Công ty gặp phải khi triển khai hoạt động xây dựng thang bảng lương theo hướng dẫn của thông tư này đồng thời nhấn mạnh tính hệ thống và khoa học của phương pháp tiếp cận và cam kết phối hợp triển khai dự án theo đúng các mục tiêu đã đặt ra.

Buổi khởi động tại Công ty TNHH Hồ Tây một thành viên nằm trong chuỗi các dự án tư vấn Xây dựng thang bảng lương dành cho các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, Công ty Cổ phần có vốn Nhà nước chi phối trong giai đoạn sắp tới.

(DOMI)

Tin tức liên quan

 • Video Clip
  • Phỏng vấn đánh giá thực hiện công việc và kế hoạch phát triển cá nhân
  • Ứng Dụng Nghiên Cứu Thị Trường - Part 1
  • Diễn Đđàn CEO đánh giá về Văn hóa Doanh nghiệp
 • Thăm dò ý kiến
  • Bạn biết đến DOMI qua hình thức nào dưới đây:
  • Các trang tìm kiếm trên internet
  • Được người khác giới thiệu
  • Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo
  • Thông tin trên Brochure, namme card
  • Từ nguồn thông tin khác
  • Xem kết quả
KẾT QUẢ THĂM DÒ Ý KIẾN
Các trang tìm kiếm trên internet: 38925
Được người khác giới thiệu: 18923
Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo: 9877
Thông tin trên Brochure, namme card: 4356
Từ nguồn thông tin khác: 7648
 • Liên kết đối tác
  • Phan mem JED
  • Cac chuong trinh dao tao