BANNER
Banner 02
Banner 03
Banner 04

Khởi đông Dự án xây dựng thang lương, bảng lương và Quy chế trả lương tại Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD)

(Cập nhật: 12/21/2015 3:38:14 PM)

Nằm trong chuỗi các dự án tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp trong việc xây dựng thang lương, bảng lương và Quy chế trả lương theo ưỡng dẫn tại Ngị định 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương;Thông tư 17/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22/4/2015 của Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội (TT17) về hướng dẫn xây dựng thang lương,bảng lương, phụ cấp lương và chuyển xếp lương đối với người lao động trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu. Viện Quản lý và Phát triển năng lực Tổ chức (DOMI) tiến hành khởi động dự án.


Đại diện tổng công ty phát biểu khai mạc

Đại điện Tổng công ty phát biểu khai mạcTham dự buổi khới động con có các Giám đốc và trưởng phòng Tổ chức của công ty thành viên trực thuộc

Đại diện nhóm chuyên gia tư vấn của Viện Quản lý và Phát triển Năng lực Tổ chức giới thiệu về Dự án


Giới thiệu về phương pháp xác định độ phức tạp của công việc theo Thông tư 17

Trưởng ban Tổ chức nhân sự tham gia trao đổi tại buổi khởi động

-----------------------------------------------------------------

Viện Quản lý và Phát triển Năng lực Tổ chức (DOMI) là đơn vị đã và đang cung cấp dịch vụ tư vấn Xây dựng thang bảng lương cho hơn các Doanh nghiệp là DN công ích, Tổng công ty....trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh trong thời gian cuối năm 2015. Kinh nghiệm triển khai các dự án xây dựng thang bảng lương, chuyển xếp lương trong các DN (đặc biệt là các Doanh nghiệp thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị định 49/2013 và Thông tư 17/2015) giúp các doanh nghiệp ngày càng tiết tiệm đươc thời gian chi phí và tối ưu hóa lợi ích từ kết quả hoạt động tư vấn này.


Vui lòng liên hệ: Ban tư vấn : 0986566898  Email :ngocvh@domi.org.vnTin tức liên quan

 • Video Clip
  • Quản trị doanh nghiệp ĐH Harvard Tập 1 Phần 1
  • Phỏng vấn đánh giá thực hiện công việc và kế hoạch phát triển cá nhân
  • Diễn Đđàn CEO đánh giá về Văn hóa Doanh nghiệp
 • Thăm dò ý kiến
  • Bạn biết đến DOMI qua hình thức nào dưới đây:
  • Các trang tìm kiếm trên internet
  • Được người khác giới thiệu
  • Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo
  • Thông tin trên Brochure, namme card
  • Từ nguồn thông tin khác
  • Xem kết quả
KẾT QUẢ THĂM DÒ Ý KIẾN
Các trang tìm kiếm trên internet: 38925
Được người khác giới thiệu: 18923
Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo: 9877
Thông tin trên Brochure, namme card: 4356
Từ nguồn thông tin khác: 7648
 • Liên kết đối tác
  • Phan mem JED
  • Cac chuong trinh dao tao