BANNER
Banner 02
Banner 03
Banner 04
 • ĐÀO TẠO VÀ HUẤN LUYỆN NHÂN VIÊN  (phần 2)

  ĐÀO TẠO VÀ HUẤN LUYỆN NHÂN VIÊN (phần 2)

  (Cập nhật: 11/5/2012)

  Lao động lành nghề bao gồm hai bộ phận: Công nhân, nhân viên kỹ thuật và nhà quản trị, chuyên gia, các cán bộ chuyên môn khác.Trình độ lành nghề của một người lao động...

 • ĐÀO TẠO VÀ HUẤN LUYỆN NHÂN VIÊN (Phần 1)

  ĐÀO TẠO VÀ HUẤN LUYỆN NHÂN VIÊN (Phần 1)

  (Cập nhật: 5/5/2012)

  Lao động có chuyên môn, kỹ thuật là nhân tố quyết định sự thành công hay thất bại trong quá trình cạnh tranh trên thị trường. Ðầu tư vào con người là đầu tư mang ý nghĩa...

 • Tái cấu trúc doanh nghiệp trong khuôn khổ nào?

  Tái cấu trúc doanh nghiệp trong khuôn khổ nào?

  (Cập nhật: 5/5/2012)

  Tái cấu trúc vẫn là một ngôn từ thời thượng trong quản lý doanh nghiệp hiện nay. Khi doanh nghiệp đứng trước một hoàn cảnh có tính chất bước ngoặt, người ta hô hào tái...

 • Chiến lược đào tạo toàn diện xây dựng năng lực quản lý tài nguyên và dịch vụ

  Chiến lược đào tạo toàn diện xây dựng năng lực quản lý tài nguyên và dịch vụ

  (Cập nhật: 1/5/2012)

  Sáng ngày 15/3/2012, Ban Xây dựng năng lực và quản lý Tài nguyên nước tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội thảo chiến lược đào tạo toàn diện xây dựng năng lực. Đến dự có Phó Chủ...

 • Thế nào là đào tạo khôn ngoan?

  Thế nào là đào tạo khôn ngoan?

  (Cập nhật: 4/5/2012)

  “Đào tạo là chiến lược thông minh để doanh nghiệp phát triển bền vững, nhưng đào tạo thế nào là khôn ngoan?”. Ở chừng mực nào đó, có thể nói, “nhìn vào nền giáo dục của...

 • Khoa học quản lý - khoa học của hành động

  Khoa học quản lý - khoa học của hành động

  (Cập nhật: 26/4/2012)

  uản lý, một phạm trù rất rộng, dù theo nghĩa thông thường hay theo nghĩa chuyên môn. Nhớ thời kháng chiến, các đơn vị đều có một cán bộ quản lý, nếu quy mô lớn thì một...

 • Đánh giá nhân viên thường xuyên: Không phải để tăng lương

  Đánh giá nhân viên thường xuyên: Không phải để tăng lương

  (Cập nhật: 27/4/2012)

  Các doanh nghiệp thường mải lo chạy theo các chỉ tiêu kinh doanh mà quên đi việc đánh giá kết quả làm việc của nhân viên thường xuyên và định kỳ trong năm. Họ chỉ làm...

 • Tái cấu trúc kinh tế: Hóc bài toán lợi ích

  Tái cấu trúc kinh tế: Hóc bài toán lợi ích

  (Cập nhật: 29/4/2012)

  Bài toán thống nhất lợi ích sẽ xuất hiện trong tất cả mục tiêu cải tổ của Chính phủ, từ câu chuyện cắt giảm đầu tư công, cải cách DNNN đến sắp xếp lại hệ thống ngân hàng....

 • Tái cấu trúc DN bắt đầu từ cải cách hành chính

  Tái cấu trúc DN bắt đầu từ cải cách hành chính

  (Cập nhật: 27/4/2012)

  Cải cách thủ tục hành chính là việc làm đầu tiên của tái cấu DN và DN cần chú trọng đến việc nghiên cứu và phát triển là những lời cố vấn tháo gỡ khó khăn cho các DN...

 • Phong cách quản lý trong hệ thống quản lý

  Phong cách quản lý trong hệ thống quản lý

  (Cập nhật: 31/3/2012)

  Sử dụng phong cách nào trong quá trình thực hiện công việc luôn là băn khoăn của các nhà quản lý. Phong cách quản lý là gì? Gồm những phong cách cơ bản nào? Làm thế nào...

 • Video Clip
  • HR Market Trend In Vietnam 2
  • Diễn Đđàn CEO đánh giá về Văn hóa Doanh nghiệp
  • Quản trị doanh nghiệp ĐH Harvard Tập 1 Phần 1
 • Thăm dò ý kiến
  • Bạn biết đến DOMI qua hình thức nào dưới đây:
  • Các trang tìm kiếm trên internet
  • Được người khác giới thiệu
  • Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo
  • Thông tin trên Brochure, namme card
  • Từ nguồn thông tin khác
  • Xem kết quả
KẾT QUẢ THĂM DÒ Ý KIẾN
Các trang tìm kiếm trên internet: 38922
Được người khác giới thiệu: 18922
Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo: 9877
Thông tin trên Brochure, namme card: 4356
Từ nguồn thông tin khác: 7645
 • Liên kết đối tác
  • Phan mem JED
  • Cac chuong trinh dao tao