BANNER
Banner 02
Banner 03
Banner 04

                         

TÇM NH×N

Khẳng định vị thế của một tổ chức chuyên tư vấn, đào tạo, nghiên cứu và triển khai

ứng dụng hiệu quả các tiến bộ của Ngành Khoa học quản lý tại Việt Nam.


Vision

To be a well - known consuting, training anh reseach institute in the

field  of managerment science in Vietnam.
 • Video Clip
  • Sử Dụng Tiền Lương Tiền Thưởng Có Hiệu Quả - PGS.TS TRẦN KIM DUNG - phần 3
  • DOMI giới thiệu về sự phát triển của các tổ chức khoa học - công nghệ ngoài công lập ( Đơn vị 81)
  • Albert Antoine - Nhân sự trong chuyển đổi số
 • Thăm dò ý kiến
  • Bạn biết đến DOMI qua hình thức nào dưới đây:
  • Các trang tìm kiếm trên internet
  • Được người khác giới thiệu
  • Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo
  • Thông tin trên Brochure, namme card
  • Từ nguồn thông tin khác
  • Xem kết quả
KẾT QUẢ THĂM DÒ Ý KIẾN
Các trang tìm kiếm trên internet: 38933
Được người khác giới thiệu: 18925
Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo: 9877
Thông tin trên Brochure, namme card: 4357
Từ nguồn thông tin khác: 7656
 • Liên kết đối tác
  • Phan mem JED
  • Cac chuong trinh dao tao