BANNER
Banner 02
Banner 03
Banner 04
Công văn 384/BHXH-CSXH 2018 triển khai quy định của Luật Bảo hiểm xã hội
Văn bản pháp luật
Theo lộ trình quy định của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2014, một số quy định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018, gồm: Quy định về việc tham gia BHXH bắt buộc đối với người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng; tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc đối với người lao động đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định gồm mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác; người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam;
Công văn số 53/LĐTBXH-QHLĐTL ngày 5/1/2018 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội V/v tăng cường tuân thủ pháp luật lao động, thúc đẩy quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp
Tin liên quan
Yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của tỉnh, thành phố thực hiện các biện pháp trong đó có: " Chú trọng phương án điều chỉnh tiền lương; Bảo đảm quan hệ tiền lương giữa lao động có chuyên môn kỹ thuật với lao động giản đơn: giữa người lao động có nhiều thâm niên làm việc với người có ít thâm niên trong nội bộ doanh nghiệp và thống nhất với tổ chức Công đoàn cơ sở, thông báo công khai cho người lao động biết trước khi đưa vào áp dụng".
Viện Quản lý và Phát triển Năng lực tổ chức phối hợp cùng UBND huyện Hoài Đức tổ chức lấy ý kiến-Đề án xây dựng bộ tiêu chí thành phần xác định chỉ số cải cách hành chính áp dụng trong nội bộ huyện.
Tin nghiên cứu
Chiều ngày4/12/2017, UBND huyện Hoài Đức đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến về bộ tiêu chí thành phần xác định chỉ số cải cách hành chính áp dụng trên địa bàn huyện do Viện Quản lý và Phát triển Năng lực tổ chức phối hợp thực hiện.
Công văn số 5445/LĐTBXH - QHLĐTL của bộ Lao động Thương binh và Xã hội ngày 25/12/2017 về việc đôn đốc thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng.
Văn bản pháp luật
Đề nghị các Bộ quản lý ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty hạng đặc biệt khẩn trương chỉ đạo thực hiện./.
KHÓA ĐÀO TẠO KIỂM SOÁT BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI BẢO HIỂM TIỀN GỬI VIỆT NAM
Tin đào tạo
Trong 2 ngày 06 - 7 tháng 11/2017 tại trụ sở của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Viện quản lý và Phát triển năng lực tổ chức (DOMI) đã tổ chức thành công khóa đào tạo " Kiểm soát báo cáo tài chính" cho cán bộ Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.
Khảo sát chính sách tiền lương tại Văn phòng Trung ương Đảng
Tin tư vấn
Viện Quản lý và Phát triển năng lực Tổ chức (DOMI) tự hào là đơn vị tư vấn xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và chuyển xếp lương cho người lao động theo Nghị định 49/2013 của Chỉnh phủ và Thông tư 17/2015 của Bộ LĐTB và XH tại 2 doanh nghiệp thuộc Văn phòng Trung ương Đảng: Công ty TNHH Hồ Tây MTV (Hà Nội); Công ty TNHH MTV An Phú (Tp HCM). Chiều 10/11, Đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công đã khảo sát tại Văn phòng Trung ương Đảng.
Tư 1/01/2018 những khoản phụ cấp lương và các khoản bổ sung gắn với quá trình làm việc, kết quả thực hiện công việc của người lao động và có tính biến động thì sẽ không tính đóng BHXH.
Tin tư vấn
Trước những quy định về thay đổi việc đóng BHXH bắt buộc cho năm 2018 hàng loạt các Doanh nghiệp hoang mang khi tìm kiếm thông tin trên mạng xã hội đều thấy kết quả “Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trở đi đóng BHXH dựa trên tổng thu nhập”.
Từ ngày 1.1.2018, qui định về đóng bảo hiểm xã hội như thế nào?
Tin tư vấn
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội khẳng định từ ngày 1.1.2018, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác chứ không phải dựa trên tổng thu nhập.
Xem tin:
1 2 3 4 5 6 7 8
 • Video Clip
  • Diễn Đđàn CEO đánh giá về Văn hóa Doanh nghiệp
  • Quản trị doanh nghiệp ĐH Harvard Tập 1 Phần 1
  • Phỏng vấn đánh giá thực hiện công việc và kế hoạch phát triển cá nhân
 • Trang chủ 01
 • Trang chủ 02
 • Thăm dò ý kiến
  • Bạn biết đến DOMI qua hình thức nào dưới đây:
  • Các trang tìm kiếm trên internet
  • Được người khác giới thiệu
  • Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo
  • Thông tin trên Brochure, namme card
  • Từ nguồn thông tin khác
  • Xem kết quả
KẾT QUẢ THĂM DÒ Ý KIẾN
Các trang tìm kiếm trên internet: 38921
Được người khác giới thiệu: 18922
Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo: 9877
Thông tin trên Brochure, namme card: 4356
Từ nguồn thông tin khác: 7644
 • Liên kết đối tác
  • Phan mem JED
  • Cac chuong trinh dao tao