BANNER
Banner 02
Banner 03
Banner 04

Một chức danh phải quy hoạch từ 2 đến 4 người

(Cập nhật: 8/28/2018 10:50:24 AM)

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thái Bình là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Cơ quan đại diện chủ sở hữu là UBND tỉnh Thái Bình. Vừa qua, Công ty thực hiện công tác quy hoạch các chức danh quản lý Công ty theo Nghị định số 97/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ.

Trong quá trình thực hiện quy hoạch, Công ty gặp vướng mắc đề nghị được hướng dẫn qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp như sau:

Theo quy định tại Điểm a, Khoản 4, Điều 22 Nghị định số 97/2015/NĐ-CP về xem xét, quyết định quy hoạch: "Hội đồng thành viên họp thông báo ý kiến của cấp ủy, thảo luận, bỏ phiếu kín quyết định những người được quy hoạch cho từng chức danh quản lý và phải bảo đảm yêu cầu 1 chức danh phải quy hoạch từ 2 đến 4 người…".

Đối với các chức danh Chủ tịch Công ty; Kiểm soát viên; Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty, mỗi chức danh bổ nhiệm 1 người, thì nguồn quy hoạch bảo đảm từ 2 đến 4 người.

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thái Bình hỏi, đối với chức danh bổ nhiệm từ 2 người trở lên như chức danh Phó Giám đốc Công ty (theo Điều lệ Công ty) thì nguồn quy hoạch đảm bảo từ 2 đến 4 người hay theo số lượng người được bổ nhiệm là 2 người thì nguồn quy hoạch bảo đảm từ 4 đến 8 người?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Điểm a Khoản 4 Điều 22 Nghị định số 97/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ về quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là Công ty TNHH MTV mà nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ quy định: “Hội đồng thành viên họp thông báo ý kiến của cấp uỷ, thảo luận, bỏ phiếu kín quyết định những người được quy hoạch cho từng chức danh quản lý và phải bảo đảm yêu cầu 1 chức danh phải quy hoạch từ 2 đến 4 người, không quy hoạch 1 người cho 1 chức danh”.

Theo đó, đối với vị trí Phó Giám đốc Công ty có 2 người đảm nhiệm trở lên (theo Điều lệ Công ty) được coi là 2 chức danh quản lý (được giao phụ trách các mảng công việc khác nhau) nên việc quy hoạch được thực hiện cho từng chức danh quản lý độc lập.

 

(Chinhphu.vn)

Tin tức liên quan

 • Video Clip
  • Sử Dụng Tiền Lương Tiền Thưởng Có Hiệu Quả - PGS.TS TRẦN KIM DUNG - phần 3
  • Xây dựng văn hóa doanh nghiệp (phần 3)
  • Để Tối Ưu Hóa Vai Trò của Nhân Sự
 • Thăm dò ý kiến
  • Bạn biết đến DOMI qua hình thức nào dưới đây:
  • Các trang tìm kiếm trên internet
  • Được người khác giới thiệu
  • Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo
  • Thông tin trên Brochure, namme card
  • Từ nguồn thông tin khác
  • Xem kết quả
KẾT QUẢ THĂM DÒ Ý KIẾN
Các trang tìm kiếm trên internet: 38925
Được người khác giới thiệu: 18923
Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo: 9877
Thông tin trên Brochure, namme card: 4356
Từ nguồn thông tin khác: 7647
 • Liên kết đối tác
  • Phan mem JED
  • Cac chuong trinh dao tao