BANNER
Banner 02
Banner 03
Banner 04

Tiền lương và các khoản đóng góp tính theo mức lương cơ sở

(Cập nhật: 11/18/2017 2:17:54 PM)

Căn cứ quy định áp dụng mức lương cơ sở 1.300.000 đồng từ ngày 1/7/2017, tôi đang tính mức lương tháng 6/2017 cho người lao động tại đơn vị là 2,34 x 1.210.000 đồng. Nhưng các khoản đóng góp theo lương nộp cơ quan bảo hiểm tính là 2,34 x 1.300.000 đồng x 32% (vì theo quy định của cơ quan bảo hiểm sẽ áp dụng mức lương 1.300.000 đồng để tính các khoản đóng góp). Xin hỏi, tôi thực hiện tính tiền lương và các khoản đóng góp theo lương như trên có đúng theo quy định không?

Trả lời :

Bộ Tài chính trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức viên chức và lực lượng vũ trang thì mức lương cơ sở 1.300.000 đồng/tháng được áp dụng từ ngày 1/7/2017.

Theo đó, tiền lương và các khoản đóng góp theo lương được tính theo mức lương cơ sở 1.300.000 đồng/tháng được tính từ ngày 1/7/2017.

Vì vậy, việc tính các khoản đóng góp tháng 6/2017 thực hiện theo mức lương cơ sở 1.210.000 đồng/tháng theo quy định tại Nghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

 

(DOMI)

Tin tức liên quan

 • Video Clip
  • Để Tối Ưu Hóa Vai Trò của Nhân Sự
  • Ứng Dụng Nghiên Cứu Thị Trường - Part 1
  • Quản trị doanh nghiệp ĐH Harvard Tập 1 Phần 1
 • Thăm dò ý kiến
  • Bạn biết đến DOMI qua hình thức nào dưới đây:
  • Các trang tìm kiếm trên internet
  • Được người khác giới thiệu
  • Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo
  • Thông tin trên Brochure, namme card
  • Từ nguồn thông tin khác
  • Xem kết quả
KẾT QUẢ THĂM DÒ Ý KIẾN
Các trang tìm kiếm trên internet: 38925
Được người khác giới thiệu: 18923
Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo: 9877
Thông tin trên Brochure, namme card: 4356
Từ nguồn thông tin khác: 7647
 • Liên kết đối tác
  • Phan mem JED
  • Cac chuong trinh dao tao