BANNER
Banner 02
Banner 03
Banner 04

Nghiệm thu dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu về thị trường phân bón phía Bắc và nghiên cứu các giải pháp truyền thông hiệu quả trong việc tiếp cận sản phẩm tới người tiêu dùng”

(Cập nhật: 4/7/2014 10:29:36 AM)

Ngày 25/12/2013 tại trụ sở Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu Khí Miền Bắc đã diễn ra buổi nghiệm thu dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu về thị trường phân bón phía Bắc và nghiên cứu các giải pháp truyền thông hiệu quả trong việc tiếp cận sản phẩm tới người tiêu dùng” do Viện DOMI thực hiện.

 

Sau 2 tháng triển khai hoạt động hợp tác giữa Viện Quản lý và Phát triển Năng lực Tổ chức (DOMI) và Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc (PVFCCo North), ngày 25/12/2013 tại trụ sở Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu Khí Miền Bắc đã diễn ra buổi nghiệm thu dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu về thị trường phân bón phía Bắc và nghiên cứu các giải pháp truyền thông hiệu quả trong việc tiếp cận sản phẩm tới người tiêu dùng” do Viện DOMI thực hiện.

Qua quá trình tìm hiểu, nghiên cứu một cách bài bản, khoa học của các cán bộ Viện DOMI kết hợp với sự hỗ trợ tích cực từ các cán bộ Cục trồng trọt, dự án đã xây dựng thành công và chuyển giao bộ cơ sở dữ liệu về phân bón và các loại cây trồng chủ yếu  tại 29 tỉnh thành phía Bắc. Bộ cơ sở dữ liệu này là công cụ hữu hiệu giúp Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc tiếp tục  hoạch định chiến lược xây dựng và mở rộng thị trường sản phẩm phân bón của Công ty, nâng cao năng lực cạnh tranh trong các năm tiếp theo.

Với nội dung "nghiên cứu các giải pháp truyền thông hiệu quả trong việc tiếp cận sản phẩm tới người tiêu dùng", thông qua việc tiếp cận với người nông dân tại 3 tỉnh Hải Dương, Thái Bình và Nghệ An bằng các hoạt động khảo sát, phỏng vấn sâu, tổ chức các buổi gặp gỡ, giao lưu với bà con, ban Tư vấn của Viện DOMI đã tìm hiểu và xác định được hiện trạng, những vấn đề cần thay đổi nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quảng cáo truyền thông của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc, từ đó đề ra các giải pháp truyền thông hiệu quả nhằm xây dựng chiến lược cho hoạt động quảng cáo truyền thông trong thời gian tới của Công ty.

Dự án được lãnh đạo Công ty đánh giá cao về tính chuẩn mực, khoa học và tính trung thực của các số liệu. Thành công của dự án đã xây dựng một nền tảng vững chắc cho quá trình hợp tác trong tương lai giữa Viện DOMI với Công ty PVFCCo North, và mở ra những cơ hội hợp tác mới giữa DOMI với các đơn vị khác trong tương lai.

 

(DOMI)

Tin tức liên quan

 • Video Clip
  • Albert Antoine - Nhân sự trong chuyển đổi số
  • Quản trị doanh nghiệp ĐH Harvard Tập 1 Phần 1
  • HR Market Trend In Vietnam 2
 • Thăm dò ý kiến
  • Bạn biết đến DOMI qua hình thức nào dưới đây:
  • Các trang tìm kiếm trên internet
  • Được người khác giới thiệu
  • Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo
  • Thông tin trên Brochure, namme card
  • Từ nguồn thông tin khác
  • Xem kết quả
KẾT QUẢ THĂM DÒ Ý KIẾN
Các trang tìm kiếm trên internet: 38931
Được người khác giới thiệu: 18925
Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo: 9877
Thông tin trên Brochure, namme card: 4357
Từ nguồn thông tin khác: 7656
 • Liên kết đối tác
  • Phan mem JED
  • Cac chuong trinh dao tao