BANNER
Banner 02
Banner 03
Banner 04
 • Tiếp Thị Và Chăm Sóc Khách Hàng - phần 4

  Tiếp Thị Và Chăm Sóc Khách Hàng - phần 4

  (Cập nhật: 24/3/2016)

  Đây là Bài : Tiếp Thị Và Chăm Sóc Khách Hàng - MBA LÊ PHƯƠNG PHƯƠNG phần 4 Qua bài này sẻ gúp quý vị nắm rỏ hơn về Tiếp Thị Và Chăm Sóc Khách Hàng : Tiếp thị chuyên...

 • Tiếp Thị Và Chăm Sóc Khách Hàng - phần 3

  Tiếp Thị Và Chăm Sóc Khách Hàng - phần 3

  (Cập nhật: 20/3/2016)

  Đây là Bài : Tiếp Thị Và Chăm Sóc Khách Hàng - MBA LÊ PHƯƠNG PHƯƠNG phần 3 Qua bài này sẻ gúp quý vị nắm rỏ hơn về Tiếp Thị Và Chăm Sóc Khách Hàng : Tiếp thị chuyên...

 • Tiếp thị và Chăm sóc Khách hàng - phần 2

  Tiếp thị và Chăm sóc Khách hàng - phần 2

  (Cập nhật: 23/3/2016)

  Qua bài này sẻ gúp quý vị nắm rỏ hơn về Tiếp Thị Và Chăm Sóc Khách Hàng : Tiếp thị chuyên nghiệp sẽ giúp doanh nghiệp: đem đến cho người tiêu dùng độ tin cậy, cam kết...

 • Tiếp thị và Chăm sóc Khách hàng - phần 1

  Tiếp thị và Chăm sóc Khách hàng - phần 1

  (Cập nhật: 22/5/2016)

  Qua bài này sẻ gúp quý vị nắm rỏ hơn về Tiếp Thị Và Chăm Sóc Khách Hàng : Tiếp thị chuyên nghiệp sẽ giúp doanh nghiệp: đem đến cho người tiêu dùng độ tin cậy, cam kết...

 • Video Clip
  • Quản trị doanh nghiệp ĐH Harvard Tập 1 Phần 1
  • HR Market Trend In Vietnam 2
  • Để Tối Ưu Hóa Vai Trò của Nhân Sự
 • Thăm dò ý kiến
  • Bạn biết đến DOMI qua hình thức nào dưới đây:
  • Các trang tìm kiếm trên internet
  • Được người khác giới thiệu
  • Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo
  • Thông tin trên Brochure, namme card
  • Từ nguồn thông tin khác
  • Xem kết quả
KẾT QUẢ THĂM DÒ Ý KIẾN
Các trang tìm kiếm trên internet: 38940
Được người khác giới thiệu: 18925
Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo: 9878
Thông tin trên Brochure, namme card: 4357
Từ nguồn thông tin khác: 7663
 • Liên kết đối tác
  • Phan mem JED
  • Cac chuong trinh dao tao