BANNER
Banner 02
Banner 03
Banner 04
 • Dòng chảy 2- Sử dụng nhân tài

  Dòng chảy 2- Sử dụng nhân tài

  (Cập nhật: 17/11/2012)

  Sử dụng nhân tài: phim tài liệu: Dòng Chảy Vấn đề nhân tài và sử dụng nhân tài là vấn đề quan trọng của mỗi quốc gia Nhưng liệu Việt Nam đã làm điều này tốt chưa? Chúng...

 • Dòng chảy 1 - Sử dụng nhân tài

  Dòng chảy 1 - Sử dụng nhân tài

  (Cập nhật: 7/11/2012)

  Sử dụng nhân tài: phim tài liệu: Dòng Chảy Vấn đề nhân tài và sử dụng nhân tài là vấn đề quan trọng của mỗi quốc gia Nhưng liệu Việt Nam đã làm điều này tốt chưa? Chúng...

 • Kỹ Năng Báo Cáo Thuyết Trình - phần 1

  Kỹ Năng Báo Cáo Thuyết Trình - phần 1

  (Cập nhật: 6/10/2012)

  Thuyết trình hay nói chuyện trước công chúng góp phần rất lớn trên bước đường thành công của mỗi người. Một người thuyết trình giỏi sẽ thu hút và giữ được sự quan tâm...

 • Tiếp Thị Và Chăm Sóc Khách Hàng -phần 7

  Tiếp Thị Và Chăm Sóc Khách Hàng -phần 7

  (Cập nhật: 13/10/2012)

  Đây là Bài : Tiếp Thị Và Chăm Sóc Khách Hàng - MBA LÊ PHƯƠNG PHƯƠNG phần 7 Qua bài này sẻ gúp quý vị nắm rỏ hơn về Tiếp Thị Và Chăm Sóc Khách Hàng : Tiếp thị chuyên...

 • Tiếp Thị Và Chăm Sóc Khách Hàng - phần 6

  Tiếp Thị Và Chăm Sóc Khách Hàng - phần 6

  (Cập nhật: 6/10/2012)

  Đây là Bài : Tiếp Thị Và Chăm Sóc Khách Hàng - MBA LÊ PHƯƠNG PHƯƠNG phần 6 Qua bài này sẻ gúp quý vị nắm rỏ hơn về Tiếp Thị Và Chăm Sóc Khách Hàng : Tiếp thị chuyên...

 • Tiếp Thị Và Chăm Sóc Khách Hàng -phần 5

  Tiếp Thị Và Chăm Sóc Khách Hàng -phần 5

  (Cập nhật: 15/10/2012)

  Qua bài này sẻ gúp quý vị nắm rỏ hơn về Tiếp Thị Và Chăm Sóc Khách Hàng : Tiếp thị chuyên nghiệp sẽ giúp doanh nghiệp: đem đến cho người tiêu dùng độ tin cậy, cam kết...

 • Tiếp Thị Và Chăm Sóc Khách Hàng - phần 4

  Tiếp Thị Và Chăm Sóc Khách Hàng - phần 4

  (Cập nhật: 13/10/2012)

  Đây là Bài : Tiếp Thị Và Chăm Sóc Khách Hàng - MBA LÊ PHƯƠNG PHƯƠNG phần 4 Qua bài này sẻ gúp quý vị nắm rỏ hơn về Tiếp Thị Và Chăm Sóc Khách Hàng : Tiếp thị chuyên...

 • Tiếp Thị Và Chăm Sóc Khách Hàng - phần 3

  Tiếp Thị Và Chăm Sóc Khách Hàng - phần 3

  (Cập nhật: 28/9/2012)

  Đây là Bài : Tiếp Thị Và Chăm Sóc Khách Hàng - MBA LÊ PHƯƠNG PHƯƠNG phần 3 Qua bài này sẻ gúp quý vị nắm rỏ hơn về Tiếp Thị Và Chăm Sóc Khách Hàng : Tiếp thị chuyên...

 • Tiếp thị và Chăm sóc Khách hàng - phần 2

  Tiếp thị và Chăm sóc Khách hàng - phần 2

  (Cập nhật: 3/10/2012)

  Qua bài này sẻ gúp quý vị nắm rỏ hơn về Tiếp Thị Và Chăm Sóc Khách Hàng : Tiếp thị chuyên nghiệp sẽ giúp doanh nghiệp: đem đến cho người tiêu dùng độ tin cậy, cam kết...

 • Tiếp thị và Chăm sóc Khách hàng - phần 1

  Tiếp thị và Chăm sóc Khách hàng - phần 1

  (Cập nhật: 9/10/2012)

  Qua bài này sẻ gúp quý vị nắm rỏ hơn về Tiếp Thị Và Chăm Sóc Khách Hàng : Tiếp thị chuyên nghiệp sẽ giúp doanh nghiệp: đem đến cho người tiêu dùng độ tin cậy, cam kết...

 • Video Clip
  • Sử dụng lương, thưởng hiệu quả
  • Sử Dụng Tiền Lương Tiền Thưởng Có Hiệu Quả - PGS.TS TRẦN KIM DUNG - phần 3
  • Doanh nghiệp và hội nhập Đánh giá hiệu quả công việc
 • Thăm dò ý kiến
  • Bạn biết đến DOMI qua hình thức nào dưới đây:
  • Các trang tìm kiếm trên internet
  • Được người khác giới thiệu
  • Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo
  • Thông tin trên Brochure, namme card
  • Từ nguồn thông tin khác
  • Xem kết quả
KẾT QUẢ THĂM DÒ Ý KIẾN
Các trang tìm kiếm trên internet: 38921
Được người khác giới thiệu: 18922
Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo: 9877
Thông tin trên Brochure, namme card: 4356
Từ nguồn thông tin khác: 7644
 • Liên kết đối tác
  • Phan mem JED
  • Cac chuong trinh dao tao