BANNER
Banner 02
Banner 03
Banner 04

Tính tiền lương làm thêm ngày tết thế nào?

(Cập nhật: 3/22/2018 4:07:53 PM)

Chúng tôi làm việc tại Công ty CP cấp nước tỉnh. Dịp Tết 2018 vừa qua, anh em công nhân chúng tôi có làm việc theo ca. Công ty trả lương cho chúng tôi bằng 200% ngày thường cộng thêm lương của 1 ngày nghỉ tết nữa. Như vậy có đúng không?

Điều 25 Nghị định 05/2015 quy định về tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm như sau:

1. NLĐ được trả lương làm thêm giờ theo khoản 1, Điều 97 của Bộ luật Lao động được quy định như sau:

a) NLĐ hưởng lương theo thời gian được trả lương làm thêm giờ khi làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường do NSDLĐ quy định theo quy định tại điều 104 của BLLĐ;

b) NLĐ hưởng lương theo sản phẩm được trả lương làm thêm giờ khi làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường để làm thêm số lượng, khối lượng sản phẩm, công việc ngoài số lượng, khối lượng sản phẩm, công việc theo định mức lao động theo thỏa thuận với NSDLĐ.

2. Tiền lương làm thêm giờ theo khoản 1, điều này được tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

c) Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300%, chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định của BLLĐ đối với NLĐ hưởng lương theo ngày.

3. NLĐ làm việc vào ban đêm theo khoản 2, Điều 97 của BLLĐ, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

Do bạn lãnh lương theo tháng, nên Cty trả lương cho bạn là 300% (thêm 200% + 100%  lương ngày nghỉ tết) là đúng. Nhưng nếu bạn làm ca đêm thì được cộng thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường, theo quy định tại khoản 3, điều này.

(DOMI)

Tin tức liên quan

 • Video Clip
  • Diễn Đđàn CEO đánh giá về Văn hóa Doanh nghiệp
  • HR Market Trend In Vietnam 2
  • Để Tối Ưu Hóa Vai Trò của Nhân Sự
 • Thăm dò ý kiến
  • Bạn biết đến DOMI qua hình thức nào dưới đây:
  • Các trang tìm kiếm trên internet
  • Được người khác giới thiệu
  • Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo
  • Thông tin trên Brochure, namme card
  • Từ nguồn thông tin khác
  • Xem kết quả
KẾT QUẢ THĂM DÒ Ý KIẾN
Các trang tìm kiếm trên internet: 38924
Được người khác giới thiệu: 18923
Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo: 9877
Thông tin trên Brochure, namme card: 4356
Từ nguồn thông tin khác: 7645
 • Liên kết đối tác
  • Phan mem JED
  • Cac chuong trinh dao tao