BANNER
Banner 02
Banner 03
Banner 04

Bộ lao động - Thương binh Xã hội trả lời về việc xác định tiền lương làm căn cứ bảo hiểm xã hội

(Cập nhật: 3/2/2018 5:03:33 PM)

Như chúng tôi đã trả lời cho khách hàng, Bộ lao động Thương binh và Xã hội khẳng định khoản thu nhập bổ sung từ hoạt động đánh giá kết quả thực hiện công việc hàng năm không phải tính đóng BHXH.

 

http://domi.org.vn/tin-tu-van/tu-1012018-nhung-khoan-phu-cap-luong-va-cac-khoan-bo-sung-gan-voi-qua-trinh-lam-viec-ket-qua-thuc-hien-cong-viec-cua-nguoi-lao-dong-va-co-tinh-bien-dong-thi-se-khong-tinh-dong-bhxh.3114.html

(DOMI)

Tin tức liên quan

 • Video Clip
  • Để Tối Ưu Hóa Vai Trò của Nhân Sự
  • Diễn Đđàn CEO đánh giá về Văn hóa Doanh nghiệp
  • Ứng Dụng Nghiên Cứu Thị Trường - Part 1
 • Thăm dò ý kiến
  • Bạn biết đến DOMI qua hình thức nào dưới đây:
  • Các trang tìm kiếm trên internet
  • Được người khác giới thiệu
  • Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo
  • Thông tin trên Brochure, namme card
  • Từ nguồn thông tin khác
  • Xem kết quả
KẾT QUẢ THĂM DÒ Ý KIẾN
Các trang tìm kiếm trên internet: 38925
Được người khác giới thiệu: 18923
Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo: 9877
Thông tin trên Brochure, namme card: 4356
Từ nguồn thông tin khác: 7647
 • Liên kết đối tác
  • Phan mem JED
  • Cac chuong trinh dao tao