BANNER
Banner 02
Banner 03
Banner 04

Công văn về việc báo cáo thực hiện quản lý lao động tiền lương, thù lao, tiền thường của các Tập đoàn , Tổng công ty hạng đặc biệt.

(Cập nhật: 10/27/2018 3:39:01 PM)

Theo quy định của pháp luật tại Nghị định 51/2016/NĐ-CP; Nghị định 52/2016/NĐ-CP; Nghị định 51/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016; Thông tư hướng dẫn số 26/2016/TT-BLĐTBXH; Thông tư hướng dẫn số 27/2016/TT-BLĐTBXH; Thông tư hướng dẫn số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ LĐTB&XH thì quý I hàng năm các công ty phải xác định quỹ tiền lương thực hiện năm trước, quỹ tiền lương của người quản lý và người lao động để báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu..

(DOMI)

Tin tức liên quan

 • Video Clip
  • Diễn Đđàn CEO đánh giá về Văn hóa Doanh nghiệp
  • HR Market Trend In Vietnam 2
  • Sử Dụng Tiền Lương Tiền Thưởng Có Hiệu Quả - PGS.TS TRẦN KIM DUNG - phần 3
 • Thăm dò ý kiến
  • Bạn biết đến DOMI qua hình thức nào dưới đây:
  • Các trang tìm kiếm trên internet
  • Được người khác giới thiệu
  • Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo
  • Thông tin trên Brochure, namme card
  • Từ nguồn thông tin khác
  • Xem kết quả
KẾT QUẢ THĂM DÒ Ý KIẾN
Các trang tìm kiếm trên internet: 38924
Được người khác giới thiệu: 18923
Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo: 9877
Thông tin trên Brochure, namme card: 4356
Từ nguồn thông tin khác: 7645
 • Liên kết đối tác
  • Phan mem JED
  • Cac chuong trinh dao tao