BANNER
Banner 02
Banner 03
Banner 04

Đề nghị giải đáp về cách tính tiền lương cho người lao động tham gia đào tạo vào ngày nghỉ hàng tuần.

(Cập nhật: 5/31/2017 8:43:45 AM)

Cách tính tiền lương cho người lao động tham gia đào tạo vào ngày nghỉ hàng tuần như sau.

Theo quy định tại Khoản 8, Điều 3, Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định thời giờ hội họp, học tập, tập huấn do yêu cầu của người sử dụng lao động hoặc người sử dụng lao động đồng ý được tính là thời giờ làm việc được hưởng lương.

Theo quy định tại Điều 97 Bộ luật Lao động thì người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ hằng tuần được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm ít nhất bằng 200%.

Theo quy định tại Điều 110 Bộ luật Lao động thì người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm cho người lao động được nghỉ tính bình quân 1 tháng ít nhất 4 ngày.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp công ty bố trí người lao động tham gia đào tạo vào ngày nghỉ hằng tuần thì người lao động được trả lương làm thêm giờ theo quy định tại Điều 97 Bộ luật Lao động, trường hợp người lao động được bố trí nghỉ bù thì ngày nghỉ bù đó không phải trả lương và phải bảo đảm người lao động được nghỉ 1 tháng ít nhất 4 ngày.

(DOMI)

Tin tức liên quan

 • Video Clip
  • DOMI giới thiệu về sự phát triển của các tổ chức khoa học - công nghệ ngoài công lập ( Đơn vị 81)
  • Sử Dụng Tiền Lương Tiền Thưởng Có Hiệu Quả - PGS.TS TRẦN KIM DUNG - phần 3
  • Vietnam CEO Forum 2018  Chuyên đề 1 Đại cơn sóng công nghệ toàn cầu Cơ hội & thách thức
 • Thăm dò ý kiến
  • Bạn biết đến DOMI qua hình thức nào dưới đây:
  • Các trang tìm kiếm trên internet
  • Được người khác giới thiệu
  • Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo
  • Thông tin trên Brochure, namme card
  • Từ nguồn thông tin khác
  • Xem kết quả
KẾT QUẢ THĂM DÒ Ý KIẾN
Các trang tìm kiếm trên internet: 38926
Được người khác giới thiệu: 18923
Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo: 9877
Thông tin trên Brochure, namme card: 4357
Từ nguồn thông tin khác: 7648
 • Liên kết đối tác
  • Phan mem JED
  • Cac chuong trinh dao tao