BANNER
Banner 02
Banner 03
Banner 04
 • Nghệ thuật và Khoa học quản trị

  Nghệ thuật và Khoa học quản trị

  (Cập nhật: 4/4/2012)

  Một trong những câu hỏi lâu dài trong lĩnh vực quản lý là cho dù đó là một nghệ thuật hay khoa học. Từ điển Webster's College định nghĩa một nghệ thuật là "kỹ năng trong...

 • Tổng quan về lý thuyết quản lý - Thuyết quản lý khoa học của F.W.Taylor

  Tổng quan về lý thuyết quản lý - Thuyết quản lý khoa học của F.W.Taylor

  (Cập nhật: 3/4/2012)

  Các tư tưởng và trường phái quản lý Hoạt động quản lý đã có từ xa xưa khi con người biết lao động theo từng nhóm đòi hỏi có sự tổ chức, điều khiển và phối hợp hành động....

 • Quản lý vừa là nghệ thuật vừa là khoa học

  Quản lý vừa là nghệ thuật vừa là khoa học

  (Cập nhật: 13/3/2012)

  Quản lý là gì? Người làm quản lý làm gì? Tôi quản lý như thế nào? Đó là những câu hỏi thường gặp nhất với hầu hết ai đang ở vị trí quản lý và câu hỏi đó luôn thường trực...

 • Video Clip
  • Diễn Đđàn CEO đánh giá về Văn hóa Doanh nghiệp
  • Xây dựng văn hóa doanh nghiệp (phần 3)
  • Để Tối Ưu Hóa Vai Trò của Nhân Sự
 • Thăm dò ý kiến
  • Bạn biết đến DOMI qua hình thức nào dưới đây:
  • Các trang tìm kiếm trên internet
  • Được người khác giới thiệu
  • Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo
  • Thông tin trên Brochure, namme card
  • Từ nguồn thông tin khác
  • Xem kết quả
KẾT QUẢ THĂM DÒ Ý KIẾN
Các trang tìm kiếm trên internet: 38922
Được người khác giới thiệu: 18922
Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo: 9877
Thông tin trên Brochure, namme card: 4356
Từ nguồn thông tin khác: 7645
 • Liên kết đối tác
  • Phan mem JED
  • Cac chuong trinh dao tao