BANNER
Banner 02
Banner 03
Banner 04

DOMI cung cấp dịch vụ tư vấn Xây dựng thang lương, bảng lương và Quy chế trả lương tại công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh Hà Nội

(Cập nhật: 1/5/2016 9:43:29 PM)

Viện Quản lý và Phát triển Năng lực Tổ chức (DOMI) tiếp tục được Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội lựa chọn là đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn"Xây dựng thang lương, bảng lương, chuyển xếp lương theo Thông tư 17/2015 của Bộ LĐTBXH

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Công viên cây xanh là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, trực thuộc UBND thành phố Hà Nội, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Luật doanh nghiệp Nhà nước, Luật doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty do UBND thành phố phê chuẩn.

 

 

 

   Với hiện trạng mô hình tổ chức, sử dụng lao động như hiện nay việc xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động của Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội cần hướng đến các nguyên tắc đảm bảo tính công bằng, minh bạch trong trả lương, trong việc xác định mức lương, cấu trúc thang bảng lương và tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành.

   Trong các văn bản mới ban hành gần đây, đáng chú ý nhất là Thông tư 17/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 04 năm 2015 của Bộ LĐ-TB&XH hướng dẫn xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và chuyển xếp lương đối với người lao động trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, trong đó quy định nguyên tắc: “Thang lương, bảng lương áp dụng đối với người lao động được xây dựng trên cơ sở đánh giá độ phức tạp công việc của lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh, lao động chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ và lao động quản lý; Việc chuyển xếp lương từ thang lương, bảng lương do Nhà nước quy định sang thang lương, bảng lương do công ty xây dựng phải căn cứ vào chức danh, công việc người lao động đảm nhận”.

 


 

        Các văn bản quy định nêu trên đã dần từng bước hướng các doanh nghiệp Nhà nước chủ động trong việc xây dựng chế độ tiền lương theo cơ chế thị trường, tránh việc phân phối bình quân, cào bằng, làm tăng hiệu quả làm việc và giảm hiện tượng chảy máu chất xám.

        Viện Quản lý và Phát triển Năng lực Tổ chức (DOMI) tiếp tục được các doanh nghiệp công ích của Thành phố lựa chọn là đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn"Xây dựng thang lương, bảng lương, chuyển xếp lương theo Thông tư 17/2015 của Bộ LĐTBXH một lần nữa khẳng định uy tín của DOMI trong việc cung cấp dịch vụ này trong thời gian vừa qua.

(DOMI)

Tin tức liên quan

 • Video Clip
  • Diễn Đđàn CEO đánh giá về Văn hóa Doanh nghiệp
  • Để Tối Ưu Hóa Vai Trò của Nhân Sự
  • Xây dựng văn hóa doanh nghiệp (phần 3)
 • Thăm dò ý kiến
  • Bạn biết đến DOMI qua hình thức nào dưới đây:
  • Các trang tìm kiếm trên internet
  • Được người khác giới thiệu
  • Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo
  • Thông tin trên Brochure, namme card
  • Từ nguồn thông tin khác
  • Xem kết quả
KẾT QUẢ THĂM DÒ Ý KIẾN
Các trang tìm kiếm trên internet: 38925
Được người khác giới thiệu: 18923
Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo: 9877
Thông tin trên Brochure, namme card: 4356
Từ nguồn thông tin khác: 7648
 • Liên kết đối tác
  • Phan mem JED
  • Cac chuong trinh dao tao