BANNER
Banner 02
Banner 03
Banner 04

Mức chi bữa ăn giữa ca cho người lao động

(Cập nhật: 5/31/2017 11:39:14 AM)

Công ty Cấp nước Đà Nẵng (Công ty 100% vốn Nhà nước) đã thực hiện việc chi bữa ăn giữa ca cho người lao động theo Thông tư số 22/2008/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 10 năm 2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ ăn giữa ca trong công ty Nhà nước. Đến nay, Công ty chuyển đổi thành Công ty cổ phần Cấp nước Đà Nẵng theo Quyết định số 5354/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2016 của Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng.

Các quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước, Công ty căn cứ Nghị định số 53/2016/NĐ-CP, Thông tư 28/2016/TT- BLĐTBXH để thực hiện. Tuy nhiên, các văn bản này không quy định về mức tiền chi giữa ca cho người lao động. Công ty muốn hỏi quý cơ quan: “Đối với Công ty có vốn góp chi phối của Nhà nước thì việc thực hiện chế độ ăn giữa ca như thế nào? (Văn bản hướng dẫn?) Nếu Công ty không tổ chức bữa ăn ca mà chi bằng tiền mặt thì khoản chi phí này có được tính vào giá thành sản phẩm hay không? Mức chi tối đa là bao nhiêu? Rất mong nhận được phản hồi từ quý cơ quan, xin chân thành cảm ơn!

 

(DOMI)

Tin tức liên quan

 • Video Clip
  • Albert Antoine - Nhân sự trong chuyển đổi số
  • DOMI giới thiệu về sự phát triển của các tổ chức khoa học - công nghệ ngoài công lập ( Đơn vị 81)
  • Vietnam CEO Forum 2018  Chuyên đề 1 Đại cơn sóng công nghệ toàn cầu Cơ hội & thách thức
 • Thăm dò ý kiến
  • Bạn biết đến DOMI qua hình thức nào dưới đây:
  • Các trang tìm kiếm trên internet
  • Được người khác giới thiệu
  • Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo
  • Thông tin trên Brochure, namme card
  • Từ nguồn thông tin khác
  • Xem kết quả
KẾT QUẢ THĂM DÒ Ý KIẾN
Các trang tìm kiếm trên internet: 38928
Được người khác giới thiệu: 18925
Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo: 9877
Thông tin trên Brochure, namme card: 4357
Từ nguồn thông tin khác: 7654
 • Liên kết đối tác
  • Phan mem JED
  • Cac chuong trinh dao tao