BANNER
Banner 02
Banner 03
Banner 04

Viện DOMI cung cấp dịch vụ tư vấn Xây dựng thang, bảng lương và quy chế trả lương theo TT17/2015 của bộ LĐTB&XH

(Cập nhật: 1/6/2016 9:51:00 PM)

Viện Quản lý và Phát triển Năng lực Tổ chức Tiếp tục được lựa chọn là đơn vị cung cấp dịch vụ cho Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội.

Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội được hình thành trên cơ sở chuyển đổi công ty Công viên cây xanh thuộc Sở Giao thông công chính thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Công viên cây xanh theo quyết định số197/2004/QĐ-UB Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2004 của UBND Thành phố Hà Nội.

- Tên giao dịch Quốc tế: HANOI GREEN TREES-PARK LIMITED COMPANY.

- Tên viết tắt: HANOI PARKCO.

- Địa chỉ trụ sở Công ty: 2A Nguyễn Đình Chiểu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.


Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Công viên cây xanh là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, trực thuộc UBND thành phố Hà Nội, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Luật doanh nghiệp Nhà nước, Luật doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty do UBND thành phố phê chuẩn.

   Với hiện trạng mô hình tổ chức, sử dụng lao động như hiện nay việc xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động của Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội cần hướng đến các nguyên tắc đảm bảo tính công bằng, minh bạch trong trả lương, trong việc xác định mức lương, cấu trúc thang bảng lương và tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành.

   Trong các văn bản mới ban hành gần đây, đáng chú ý nhất là Thông tư 17/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 04 năm 2015 của Bộ LĐ-TB&XH hướng dẫn xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và chuyển xếp lương đối với người lao động trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, trong đó quy định nguyên tắc: “Thang lương, bảng lương áp dụng đối với người lao động được xây dựng trên cơ sở đánh giá độ phức tạp công việc của lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh, lao động chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ và lao động quản lý; Việc chuyển xếp lương từ thang lương, bảng lương do Nhà nước quy định sang thang lương, bảng lương do công ty xây dựng phải căn cứ vào chức danh, công việc người lao động đảm nhận”.

        Các văn bản quy định nêu trên đã dần từng bước hướng các doanh nghiệp Nhà nước chủ động trong việc xây dựng chế độ tiền lương theo cơ chế thị trường, tránh việc phân phối bình quân, cào bằng, làm tăng hiệu quả làm việc và giảm hiện tượng chảy máu chất xám.


        Để bảo đảm quyền lợi, lợi ích của cả người lao động và doanh nghiệp, từng bước thực hiện lộ trình trả lương theo vị trí công việc song song với việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy cho phù hợp, tránh việc xáo trộn quá lớn trong doanh nghiệp. Mặt khác, để kiện toàn hệ thống tiền lương hướng đến mục tiêu công bằng và cạnh tranh. Mục đích là để tiền lương thực sự trở thành công cụ quản trị hữu hiệu và là đòn bẩy kích thích năng suất lao động cũng như phù hợp với quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 để bảo đảm thực hiện kịp thời và đúng quy định tại Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 “Từ 01/01/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật lao động”(được hiểu là tổng thu nhập). Vì vậy, việc Viện Quản lý và Phát triển Năng lực Tổ chức - DOMI được chọn là đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn lần này một lần nữa khẳng định kinh nghiệm và uy tín của mình trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp công ích, doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu ...trong việc hoàn thiện hệ thống quản trị nguồn nhân lực của mình.

-------------------------------

Viện Quản lý và Phát triển Năng lực Tổ chức (DOMI) là đơn vị đã và đang cung cấp dịch vụ tư vấn Xây dựng thang bảng lương cho hơn các Doanh nghiệp là DN công ích, Tổng công ty....trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh trong thời gian cuối năm 2015. Kinh nghiệm triển khai các dự án xây dựng thang bảng lương, chuyển xếp lương trong các DN (đặc biệt là các Doanh nghiệp thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị định 49/2013 và Thông tư 17/2015) giúp các doanh nghiệp ngày càng tiết tiệm đươc thời gian chi phí và tối ưu hóa lợi ích từ kết quả hoạt động tư vấn này.


Vui lòng liên hệ: Ban tư vấn : 0986566898  Email :ngocvh@domi.org.vn

(DOMI)

Tin tức liên quan

 • Video Clip
  • HR Market Trend In Vietnam 2
  • Để Tối Ưu Hóa Vai Trò của Nhân Sự
  • Vietnam CEO Forum 2018  Chuyên đề 1 Đại cơn sóng công nghệ toàn cầu Cơ hội & thách thức
 • Thăm dò ý kiến
  • Bạn biết đến DOMI qua hình thức nào dưới đây:
  • Các trang tìm kiếm trên internet
  • Được người khác giới thiệu
  • Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo
  • Thông tin trên Brochure, namme card
  • Từ nguồn thông tin khác
  • Xem kết quả
KẾT QUẢ THĂM DÒ Ý KIẾN
Các trang tìm kiếm trên internet: 38931
Được người khác giới thiệu: 18925
Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo: 9877
Thông tin trên Brochure, namme card: 4357
Từ nguồn thông tin khác: 7656
 • Liên kết đối tác
  • Phan mem JED
  • Cac chuong trinh dao tao